accesskey_mod_content

CSV Storage: Novo sistema de permisos segundo a especificación do sistema de referencias a documentos das administracións públicas

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

01 agosto 2018

Dispoñible en produción unha nova versión de CSV Storage. Nesta versión incluíuse un novo sistema de permisos, segundo o sistema de intercambio de documentos das Administracións, así como diversas melloras

InSide é un sistema para a xestión de documentos e expedientes electrónicos que cumpre os requisitos para que ambos poidan almacenarse e/ou obterse segundo o ENI, esquema que establece as normas básicas para o intercambio e almacenamento de documentos e expedientes electrónicos. Supón a xestión documental integramente electrónica dos documentos da xestión viva do expediente, como paso previo ao arquivado definitivo da documentación nun formato interoperable e duradeiro.

As novidades que incorpora a nova versión son:

 • Corríxese o problema da carga de DIR3.
 • Adáptase o sistema de permisos ao sistema de referencias a documentos nas administracións públicas.
 • En Alta de aplicacións (AdminService e Interface) créanse dous campos novos obrigatorios: IdAplicacionPublico e DIR3.
 • Novo Servizo Web que devolve IdAplicacionPublico e nome de todas as aplicacións.
 • Novos permisos de usuario para os documentos:
 1. Público: Basta con ter o CSV ou IDE ENI para acceder ao documento.
 2. Privado: Só pode obter o documento a aplicación que o almacenou.
 3. Restrinxido:
  1. Acceso con identificador: É necesario que o usuario se identificase con algún dos tipos admitidos.
  2. Restrinxido por NIF: Documento restrinxido aos usuarios polo seu NIF.
  3. Restrinxido a empregados públicos: Documento restrinxido a empregados públicos.
  4. Aplicacións concretas: Documento restrinxido a algunhas aplicacións concretas, mediante a súa IDE de aplicación. Estas aplicacións deberán estar integradas co repositorio en cuestión.
 •  Novo Servizo Web 'otorgarPermisoConsulta' para que outras aplicacións dean permisos a outras.
 •  Novo Servizo Web 'revocarPermisoConsulta' para que unha aplicación quítese permisos de consulta.
 •  Novo Servizo Web que devolve os permisos sobre un documento.
 •  Rastrexabilidade: engádese o campo opcional IP en QueryDocumentSecurity.
 •  Outras melloras e correccións menores.

Para obter máis información sobre o sistema de referencias a documentos das Administracións Públicas, consulte o Foro polo Documento Electrónico e a Solución InSide do CTT.

 • Infraestruturas e servizos comúns