accesskey_mod_content

Publicat el joc d'ajuda per a firmar expedients ENI

"Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seua publicació. No es garantix que continuen actius actualment".

20 desembre 2017

logo INSIDE

Utilitzant este joc es podran firmar els índexs dels expedients segons les especificacions de l'ENI.

InSide és un sistema per a la gestió de documents i expedients electrònics que complix els requisits perquè tots dos puguen emmagatzemar-se i/o obtindre's segons l'Esquema Nacional d'Interoperabilitat. Suposa la gestió documental íntegrament electrònica dels documents de la gestió viva de l'expedient, com a pas previ a l'arxivat definitiu de la documentació en un format interoperable i durador.

S'ha publicat un joc d'ajuda per a firmar expedients ENI, de manera que siga compatible amb Inside. Utilitzant este joc, es firmaran els índexs dels expedients, aplicant un algoritme de canonicalización, i inserint la firma generada en un node XML, segons les especificacions de l'ENI.

Així, es podrà comprovar la validesa de l'expedient ENI firmat, mitjançant la funcionalitat proporcionada per Inside.

El joc d'ajuda conté:

  • L'aplicació per a realitzar les firmes.
  • Un expedient d'exemple.
  • Una guia de com usar el joc pas a pas.

El joc està disponible en Àrea de Descàrregues d'INSIDE , dins de l'apartat "Documentació" i en la secció anomenada Especificació de Web Services INSIDE i G-Inside.

  • Infraestructures i servicis comuns