accesskey_mod_content

Publicat el joc d'ajuda per signar expedients ENI

"Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seva publicació. No es garanteix que continuïn actius actualment".

20 desembre 2017

logo INSIDE

Utilitzant aquest joc es podran signar els índexs dels expedients segons les especificacions de l'ENI.

InSide és un sistema per a la gestió de documents i expedients electrònics que compleix els requisits perquè tots dos puguin emmagatzemar-se i/o obtenir-se segons l'Esquema Nacional d'Interoperabilitat. Suposa la gestió documental íntegrament electrònica dels documents de la gestió viva de l'expedient, com a pas previ a l'arxivat definitiu de la documentació en un format interoperable i durador.

S'ha publicat un joc d'ajuda per signar expedients ENI, de manera que sigui compatible amb Inside. Utilitzant aquest joc, se signaran els índexs dels expedients, aplicant un algorisme de canonicalización, i inserint la signatura generada en un node XML, segons les especificacions de l'ENI.

Així, es podrà comprovar la validesa de l'expedient ENI signat, mitjançant la funcionalitat proporcionada per Inside.

El joc d'ajuda conté:

  • L'aplicació per realitzar les signatures.
  • Un expedient d'exemple.
  • Una guia de com usar el joc pas a pas.

El joc està disponible a l'Àrea Àrea de Descàrregues d'INSIDE , dins de l'apartat "Documentació" i en la secció anomenada Especificació de Web Services INSIDE i G-Inside.

  • Infraestructures i serveis comuns