accesskey_mod_content

Publicado o kit de axuda para asinar expedientes ENI

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

20 decembro 2017

logo INSIDE

Utilizando este kit poderanse asinar os índices dos expedientes segundo as especificacións do ENI.

InSide é un sistema para a xestión de documentos e expedientes electrónicos que cumpre os requisitos para que ambos poidan almacenarse e/ou obterse segundo o Esquema Nacional de Interoperabilidade. Supón a xestión documental integramente electrónica dos documentos da xestión viva do expediente, como paso previo ao arquivado definitivo da documentación nun formato interoperable e duradeiro.

Publicouse un kit de axuda para asinar expedientes ENI, de maneira que sexa compatible con Inside. Utilizando este kit, asinaranse os índices dos expedientes, aplicando un algoritmo de canonización, e inserindo a firma xerada nun nodo XML, segundo as especificacións do ENI.

Así, poderase comprobar a validez do expediente ENI asinado, mediante a funcionalidade proporcionada por Inside.

O kit de axuda contén:

  • A aplicación para realizar as firmas.
  • Un expediente de exemplo.
  • Unha guía de como usar o kit paso a paso.

O kit está dispoñible na Área de Descargas de INSIDE , dentro da apartado "Documentación" e na sección chamada Especificación de Web Services INSIDE e G-Inside.

  • Infraestruturas e servizos comúns