accesskey_mod_content

Avances na integración das entidades locais no Sistema de Interconexión de Rexistros (SIR)

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

27 decembro 2017

Logo SIR

Máis de 2.000 Entidades locais están intercambian asentos rexistrais electronicamente polo Sistema de interconexión de Rexistros, representa aproximadamente o 25% das Entidades locais do noso país. 

A penetración de SIR é completa a nivel de Administración do Estado e de practicamente de CCAA (están todas excepto Navarra).

A nivel local a situación é moi heteroxénea, debido ás diferenzas poboacionais das EELL e debido a que o 61% dos municipios ten menos de 1.000 habitantes.

Actualmente, máis de 2.000 Entidades locais están a intercambiar asentos rexistrais electronicamente polo Sistema de interconexión de Rexistros o cal representa aproximadamente o 25% das Entidades locais do noso país. Así mesmo, se consideramos o factor da poboación cuberta por esas Entidades locais, alcanzaríase a cifra do 62,16% da poboación pode acudir á súa entidad local para enviar un rexistro a outra Administración Pública.

A distribución actual de EELL integradas en SIR por CCAA é a seguinte:

Andalucía  10%
Aragón  2%
Asturias 78%
C. Madrid 100%
C. Valenciana 12%
Canarias  100%
Cantabria 0%
Castela A Mancha  25%
Castela e León 17%
Cataluña 59%
Ceuta 100%
Estremadura 55%
Galicia 31%
Illas Baleares 6%
A Rioxa  16%
Melilla 0%
Navarra 0%
País Vasco  0%
R. Murcia 93%

Máis información na páxina do Servizo de Interconexión de Rexistros (SIR) do Centro de Transferencia de Tecnoloxía (CTT).

  • Infraestruturas e servizos comúns