accesskey_mod_content

Publicada a nova versión distribuible de Inside v.2.0.6

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

05 setembro 2016

A versión v 2.0.6 inclúe un gran número de melloras, algunhas de calado, como a creación dunha interface web de usuario para poder realizar todas as operacións dispoñibles en Inside tamén de forma manual.

InSide é un sistema para a xestión de documentos e expedientes electrónicos que cumpre os requisitos para que ambos poidan almacenarse e/ou obterse segundo o Esquema Nacional de Interoperabilidade. Supón a xestión documental integramente electrónica dos documentos da xestión viva do expediente, como paso previo ao arquivado definitivo da documentación nun formato interoperable e duradeiro.

Permite a asociación de documentos a expedientes, a xestión do índice (mediante cartafoles e vinculacións de expedientes) e tamén a validación e visualización dos documentos e expedientes para o seu uso en papel, e a xestión das firmas de cada ficheiro xestionado.

O 1 de Setembro publicouse unha nova versión distribuible da aplicación Inside, con licenza EUPL. Inclúe numerosos cambios, melloras e correccións ademais de dotarse de interface web para poder ser utilizada como aplicación de usuario final. Este paquete inclúe o código fonte así como os binarios, librarías e documentación necesaria para a súa instalación.

Máis información na área de descargas da solución INSIDE do CTT.

  • Centro de Transferencia de Tecnoloxía
  • Infraestruturas e servizos comúns