accesskey_mod_content

L'Estat posa a la disposició de les CC.AA els seus sistemes informàtics per accelerar la transformació digital de les AA.PP

"Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seva publicació. No es garanteix que continuïn actius actualment".

30 maig 2016

L'ús per part de les CC.AA dels serveis digitals estatals o la interconnexió amb aquests permet el reaprofitament d'infraestructures tecnològiques per reduir costos i millorar el servei públic electrònic.  Els serveis digitals de l'Estat estan disponibles perquè mitjançant conveni es pugui adherir qualsevol Comunitat Autònoma i totes les Entitats Locals

La Comissió Delegada del Govern per a Assumptes Econòmics, per al millor aprofitament del Fons de Liquiditat Autonòmica, ha establert unes condicions addicionals que han de complir les CC.AA que facin ús del mateix. Aquestes condicions impliquen l'ús per totes les CCAA adherides al FLA de les infraestructures i serveis digitals bàsics ja desenvolupats per l'Administració de l'Estat, evitant així despesa duplicada en aquestes tecnologies, reduint costos de funcionament i millorant l'eficiència del servei que es presta als ciutadans.

D'aquesta forma, en adherir-se a les plataformes estatals desenvolupades per l'Adreça de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, les Comunitats Autònomes no es veuran obligades a realitzar inversions en desenvolupaments dels instruments tecnològics bàsics de gestió administrativa.

Entre els sistemes que l'Estat posa a la disposició de les CCAA està l'ús de sistemes de registre . Aquests sistemes permeten que qualsevol ciutadà pugui presentar qualsevol escrit, amb independència de l'Administració a la qual vagi dirigida, a través d'un punt, físic o electrònic, i que automàticament arribi a la unitat destinatària del mateix, en format electrònic, gràcies a la interconnexió dels registres administratius.

També se'ls facilita la plataforma d'intermediació de dades , que permetrà que cada Comunitat Autònoma i l'Estat puguin intercanviar documents només per mitjans telemàtics, sense moviment de paper. Així, es fa efectiu el dret dels ciutadans a no aportar les dades i documents que obrin en poder de les Administracions Públiques, preveient la llei que para això s'utilitzin mitjans electrònics per recaptar aquesta informació. Per tant, deixarà de demanar-se sistemàticament al ciutadà que aporti la còpia del llibre de família, el certificat de discapacitat, el certificat d'antecedents penals o la còpia de la declaració de la renda, per a tot tipus de procediments (sol·licituds d'ajudes, beques, permisos...). Es tracta que sigui l'Administració i no el ciutadà la que hagi d'ocupar-se de recaptar aquesta informació de l'òrgan competent i per via electrònica sense haver d'estar demanant al ciutadà que aporti en paper una vegada i una altra el mateix document que les Administracions ja tenen.

El Registro Electrònic d'Apoderaments permetrà que qualsevol ciutadà pugui apoderar a un altre per realitzar tràmits davant l'administració durant un període concret i per a uns tràmits específics, tot això de manera gratuïta, sense necessitat d'un poder notarial.

L'Estat també posa a la disposició de les Entitats locals l'ús d'aquests serveis als quals poden adherir-se per reduir costos i millorar l'eficiència dels serveis. Aquest suport a més pot resultar fonamental per a l'impuls de la digitalització local especialment en els petits municipis. Per a això l'Estat també col·laborarà activament en aquesta tasca amb les Diputacions provincials a els qui les reforma local escomesa en  l'any 2013 li ha atribuït un paper protagonista en la prestació de serveis digitals als municipis de menor grandària.

Informació addicional sobre els serveis d'Administració Digital oferts per la DTIC pot trobar-se en: http://administracionelectronica.gob.es/pae/catalogo

Font original de la notícia(Obre en nova finestra)

Més informació sobre convenis entre l'estat i les CCAA
Més informació sobre la Intermediació de dades
Més informació sobre les solucions de registre
Més informació sobre la solució Registro d'apoderaments en el CTT

  • Infraestructures i serveis comuns
  • Cooperació interadministrativa
  • Interoperabilitat