accesskey_mod_content

Publicado o informe sobre o estado da Administración Electrónica nas Comunidades Autónomas - CAE 2014

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

30 xuño 2016

logo obsae

Este informe, con datos recolleitos en 2015, dános unha visión do progreso experimentado nos últimos anos en temas de administración electrónica

Aumenta o tanto por cento dos procedementos con inicio electrónico e a posibilidade de que  a través da páxina web póidase realizar o procedemento completo e obter o servizo, incluíndo a resolución e a entrega. Polo xeral, vaise consolidando a idea de que non é necesario ningún outro procedemento formal en papel para o solicitante do servizo.

Dentro do grupo de traballo de Observatorio, Indicadores e Medidas do Comité Sectorial de Administración Electrónica no que participan Comunidades Autónomas e Entidades locais a través da FEMP realízase anualmente o informe CAE sobre o estado da Administración Electrónica.

Un dos obxectivos deste grupo é monitorar o avance da Administración Autonómica cara á Administración electrónica.

Nese aspecto é de resaltar o incremento, ano a ano, que experimentaron as diferentes Comunidades Autónomas en fornecer ás cidadán canles interactivas onde poder  realizar o procedemento completo.

A maioría de procedementos administrativos, paulatinamente, pasan de niveis onde inicialmente desde a páxina web só era posible descargar  en papel o formulario para iniciar o procedemento e posteriormente debía ser enviado dun modo non-electrónico a páxinas web, onde se realiza unha xestión integral.

Dentro destes procedementos podemos citar os referentes a Axudas e Subvencións de  a política agrícola común, matriculación en centros de ensino, autorizacións de transportes, recoñecemento, declaración e cualificación do grao de discapacidade, etc.

Consultar o informe CAE - 2014

  • Observatorio de Administración Electrónica