accesskey_mod_content

Migració del buscador de directoris associats

"Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seua publicació. No es garantix que continuen actius actualment".

24 juny 2016

logo CTT

S'ha revisat la integració del buscador federat del CTT amb la resta de directoris d'aplicacions pertanyents a altres administracions.

De conformitat amb el que es disposa en els articles 45 i 46 de la Llei 11/2007 d'accés electrònic dels ciutadans als Servicis Públics, i considerant a més l'establit en els articles 157 i 158 de la Llei 40/2015, de Règim Jurídic del Sector Públic, el Centre de Transferència de Tecnologia en ser el directori general d'aplicacions, està interconnectat amb la resta de directoris d'aplicacions existents.

Per a facilitar el seu ús, s'ha migrat la seua funcionalitat a un nou entorn, plenament integrat tecnològicament dins del CTT i del PAe i a més s'han revisat i actualitzat els processos de federació amb tots els directoris associats.

En concret, el conjunt dels directoris federats actualment són:

La resta d'administracions regionals han apostat per no crear una infraestructura pròpia i usar directament el Centre de Transferència de Tecnologia per a oferir les seues solucions reutilitzables.

Per tant, a través del buscador federat del CTT es poden trobar més de 550 solucions reutilitzables per les Administracions Públiques tant d'àmbit estatal, com a regional i local.

A més, el CTT es troba federat amb el portal JOINUP(Obri en nova finestra) , l'instrument equivalent europeu gestionat per la Comissió Europea amb finançament del Programa ISA , el qual servirà d'instrument de suport a la política de reutilitzar, compartir i col·laborar en relació amb les aplicacions de fonts obertes, els actius semàntics i altres solucions d'interoperabilitat per a les administracions públiques.  La federació del CTT amb JOINUP(Obri en nova finestra) es basa en l'estàndard ADMS-AP(Obri en nova finestra) que també ha desenvolupat la Comissió Europea.

Gràcies a esta federació, a través del buscador de JOINUP(Obri en nova finestra) podrem trobar totes les solucions posades a disposició en el CTT, juntament amb altres actius disponibles a nivell europeu.

  • Centre de Transferència de Tecnologia
  • Cooperació interadministrativa
  • Programari Lliure