accesskey_mod_content

Dos de cada tres jutjats treballen ja íntegrament de forma electrònica

"Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seva publicació. No es garanteix que continuïn actius actualment".

08 juliol 2016

La Justícia digital funciona en totes les capitals de província i localitats més importants que són competència del Ministeri, reduint el temps de tramitació de documents de 60 a 19 dies i estalviant més de 250 milions. A partir de l'1 gener de 2017 la resta d'operadors hauran de comunicar-se també de manera electrònica.

Ahir dia 7 de juliol es complia el termini de cinc anys que la Llei 18/2011, de 5 juliol, reguladora de l'ús de les tecnologies de la informació en l'Administració de Justícia dona a les administracions públiques amb competències en Justícia perquè dotin a les oficines judicials dels mitjans necessaris per a la tramitació electrònica dels procediments.

Per afrontar aquest mandat, el Ministeri de Justícia té disponible des del passat 22 febrer de 2016 la solució Justícia digital, que consisteix a dotar a les seus judicials de les comunitats autònomes gestionades pel Ministeri dels mitjans necessaris perquè el procés judicial sigui digital. Aquestes seus compten amb un sistema de tramitació en el qual les comunicacions (demandes, escrits, notificacions i expedients administratius), signatura, visionat i consulta de documents i arxius, és íntegrament digital, de manera que s'ha eliminat el paper del procés i s'han atorgat majors garanties a tots els actes jurídics.

La implantació va començar a la seu de Càceres i a data d'avui les seus de les capitals de província i localitats més importants de la Regió de Múrcia, Balears, Castella La-Taca, Castella i Lleó, Extremadura, Ceuta i Melilla treballen íntegrament en format digital amb l'expedient judicial electrònic, la qual cosa suposa un 68% dels jutjats sota competència del Ministeri que aconsegueixen el 65% dels procediments del mateix.

Així, el 70% dels escrits es presenta electrònicament, el nombre de documents amb signatura digital ascendeix ja a 472.707, s'han visualitzat 126.370 expedients en format electrònic i el 90% dels jutjats disposen de l'eina que els permet rebre de forma telemàtica els expedients de les administracions públiques. Per a això s'ha donat formació a més de 3.700 usuaris de l'àmbit de competència del Ministeri entre jutges, lletrats de l'Administració de Justícia i funcionaris que diàriament estan treballant en format digital en els jutjats amb aquestes eines.

La segona fase de la implantació farà que en els propers mesos la resta d'oficines judicials i les fiscalies de l'àmbit competencial del Ministeri tramitin els procediments íntegrament en manera digital. El procés culminarà amb l'entrada en vigor de la següent fita marcada per la llei 42/2015 de reforma de la Llei d'Enjudiciament Civil, que obliga a la resta d'operadors que es comuniquen amb la Justícia (Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat, centres sanitaris, policies locals, institucions penitenciàries, etc.) a fer-ho de manera electrònica a partir de l'1 gener del proper any.

A més, a través del Comitè Tècnic Estatal de l'Administració Judicial Electrònica (CTEAJE) el Ministeri de Justícia s'ha coordinat amb les diferents comunitats autònomes amb competències en la matèria, a les quals ha facilitat les eines que disposa per implantar la Justícia digital. Així mateix, les ha dotat d'un fons addicional de sis milions d'euros per recolzar les seves polítiques de modernització tecnològica de la Justícia.

Sis mesos de comunicacions electròniques

Des de l'1 gener al 30 juny de 2016 s'han practicat de forma electrònica al voltant de 38 milions de comunicacions, de les quals 32.972.922 són notificacions, la qual cosa suposa un 22% més que en el mateix període de l'any anterior; 3.945.583 escrits de tràmit, un 219% més que en les mateixes dates de 2015; i 802.277 demandes, un 541% més que en el mateix període del passat exercici.

Aquest sistema de comunicació ha aconseguit reduir els temps dedicats a les activitats que tenen a veure amb la presentació i notificació de documents de 60 dies a 19 en els judicis ordinaris. A més s'han aconseguit estalvis de costos en desplaçaments, temps i paper per un import de 258.908.250 euros i s'ha millorat l'accessibilitat a la Justícia en haver augmentat un 444% les demandes posades en dia festiu i un 586% les posades en horari de tarda i nit.

A aquestes iniciatives s'uneixen unes altres igualment beneficioses per als ciutadans com la comunicació electrònica de naixements als registres civils des dels centres sanitaris i la subhasta judicial electrònica. Totes elles, apostes del Ministeri per una Justícia digital, oberta i innovadora.

Font original de la notícia(Obre en nova finestra)

Més informació en solució INSIDE pel que fa a la remissió a l'administració de justícia dels expedients de les Administracions Públiques.

  • Observatori d'Administració Electrònica
  • Serveis electrònics