accesskey_mod_content

Versión Beta do Cliente @Asina que permite a execución en contornas que non soportan JAVA

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

20 marzo 2015

logo suite afirma

Os problemas de seguridade das Applets de Java e o abandono do seu soporte por parte dos sistemas operativos de dispositivos móbiles e nalgunha navegadores Web, como Google Chrome, fixeron necesaria a evolución do Cliente @asina para permitir a súa execución na diversidade de contornas.

Cliente @ASINA en contornas que non soportan as applets de java

Os problemas de seguridade das Applets de Java e o abandono do seu soporte por parte dos sistemas operativos de dispositivos móbiles e nalgunha navegadores Web, como Google Chrome, fixeron necesaria a evolución do Cliente @asina para permitir a súa execución na diversidade de contornas.

O funcionamento da solución desenvolvida é a seguinte en función da contorna de execución da aplicación:

  • Se é unha navegador Web que soporta Applets de Java, executarase a Miniapplet Cliente @asina.
  • Se se realiza desde un dispositivo móbil, executará a aplicación nativa correspondente. Desenvolvéronse aplicacións móbiles Cliente @asina para Google Android e Apple iOS, e están dispoñibles para a súa descarga desde a correspondente plataforma de distribución de aplicacións móbiles.
  • Se se executa desde un navegador Google Chrome, ou non foi posible a descarga da Miniapplet, invocarase por protocolo á aplicación Cliente @sinatura de escritorio (“Firma Fácil”) previamente instalada no equipo do usuario.

Na invocación por protocolo, a navegador Web traslada o control ao sistema operativo para que este localice e abra a aplicación apropiada asociada ao URI.

As solucións descritas nos dous últimos apartados requiren, por parte do usuario, da instalación previa das aplicacións Cliente @asina para dispositivos móbiles ou “Firma Fácil” para escritorio. O integrador debe advertir ao usuario da necesidade da súa descarga e instalación e a localización da mesma.

A comunicación entre a aplicación Web e as aplicacións de firma non é bidireccional, polo que é necesario o uso dun servidor intermedio para xestionar a comunicación de retorno, establecéndose a seguinte secuencia:

  • A navegador Web chama á aplicación de firma mediante un URI especial, indicando unha serie de información (datos a asinar, formato, opcións, etc.).
  • A aplicación de firma recibe os datos e realiza a firma electrónica.
  • A aplicación de firma deposita o resultado da firma nun servidor intermediario mediante unha chamada a un servizo Web.
  • A navegador Web recolle o resultado da operación de sinatura do servidor intermediario e continúa a execución da lóxica de negocio.

Desenvolvéronse tamén instaladores para a aplicación “Asina Fácil” que facilitan todo o proceso de instalación e actualización.

Na forxa do CTT, na área de descargas do proxecto Cliente @Asina , publicouse unha versión Beta do Cliente @Asina coa solución implementada. Para que os integradores que desexen poidan coñecela e probala. A publicación da versión oficial está prevista para maio de 2015.

  • Identidade e Firma electrónica
  • Infraestruturas e servizos comúns
  • Seguridade