accesskey_mod_content

Les Entitats Locals podran adherir-se al servei del Portal de la Transparència en el núvol

"Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seva publicació. No es garanteix que continuïn actius actualment".

24 juny 2015

Les EELL no hauran de crear un portal propi, sinó que podran beneficiar-se del servei que presta la DTIC. Les EELL ja poden adherir-se a aquest nou servei. A partir de l'1 de juliol, l'adhesió estarà condicionada a un informe tècnic de la DTIC. El MINHAP inclourà en aquests portals bona part de la publicitat activa que estan obligats a contenir, sense que això requereixi el menor esforç per a les EELL.

L'Adreça de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, DTIC, ha posat a la disposició de les Entitats Locals l'adhesió al Servei del Portal de la Transparència en el Núvol, amb la qual alcaldes, secretaris i altres gestors designats per les Entitats Locals podran formalitzar l'adhesió del municipi per accedir a les solucions tecnològiques que ofereix la SEAP a l'Administració Local i propiciar la transparència i participació ciutadana en els assumptes públics.

D'aquesta forma, es posa a la disposició de cada EELL que s'adhereixi, un portal amb una estructura anàloga a la del Portal de Transparència de l'Administració General de l'Estat(Obre en nova finestra) . Les EELL podran incloure els continguts i tramitar les sol·licituds d'accés previstes en la Llei, complir amb les seves obligacions de publicitat i amb les relatives al dret d'accés a la informació pública.

Aquest servei és possible gràcies a l'Acord marc de col·laboració signat per la Secretaria d'Estat d'Administracions Públiques i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, FEMP i facilita el desenvolupament de la Llei 19/2013 de 9 de desembre de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern en les Entitats Locals.

A través d'aquest servei, serà possible accedir a la labor dels representants públics i els gestors. Les Diputacions Provincials realitzaran una labor de coordinació entre l'Administració General de l'Estat i la FEMP.

Per signar l'adhesió serà imprescindible que els òrgans competents de cada Entitat Local hagin aconseguit un acord previ, ja que la subscripció al Portal de Transparència en el núvol comporta una sèrie de compromisos, tant de caràcter funcional, com a tècnic, per a les administracions adherides. A canvi, rebran de manera completament gratuïta la infraestructura física, lògica i de comunicacions del seu Portal de Transparència, perquè puguin configurar la seva aparença i dotar-li de continguts. El termini per a totes aquestes tasques serà fins al proper mes de desembre, en el qual hauran d'estar a la disposició dels ciutadans.

El Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques reutilitzarà les bases de dades centralitzades, en les quals les EELL aboquen determinada informació de caràcter econòmic, organitzatiu, contractual, etc… Es tracta d'un valor afegit, perquè, d'aquesta forma, nodrirà cadascun dels Portals amb bona part de la publicitat activa que estan obligats a contenir, sense que això requereixi el menor esforç per a les mateixes.

D'aquesta forma, s'apropa a l'administració més pròxima i millor valorada pel ciutadà la Llei de Transparència i els ciutadans poden participar en els assumptes públics i conèixer què fan, com i per què els seus representants públics.

Més informació sobre el servei i el procés d'adhesió en la solució Transparència Cloud 

  • Govern obert
  • Cloud Computing