accesskey_mod_content

Constitución da Comisión de Seguimento do Acordo Marco de colaboración MINHAP-FEMP sobre os Portais da transparencia nas Entidades locais.

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

29 xullo 2015

logo transparencia local

Entre outras cuestións acordouse ampliar o prazo de adhesións para as entidades locais ás 12:00 horas do 15 de setembro de 2015.

O pasado día 24 de xullo, constituíuse a Comisión de Seguimento do Acordo Marco de colaboración asinado polo Ministerio de Facenda e Administracións Públicas e a Federación Española de Municipios e Provincias para promover e facilitar o desenvolvemento da Lei 19/2013, do 9 de decembro, da transparencia, acceso á información pública e bo goberno nas Entidades locais.

A Dirección de Tecnoloxías da Información e as Comunicacións, como fornecedor do servizo do Portal da Transparencia na nube, que se ofrece de forma gratuíta ás Entidades locais adheridas, publicou na área de descargas da solución "Transparencia Cloud"   o detalle dos acordos alcanzados.

Entre eles, cabe destacar os adoptados en resposta ás distintas solicitudes, que expoñen que a constitución dos concellos durante o pasado mes de xuño, imposibilitou tomar os acordos preceptivos para a adhesión ao servizo do Portal da Transparencia na nube. Por tanto acordouse:

  • Adoptar como punto de peche da Plataforma de Adhesións as 12.00 horas do día 15 de setembro de 2015, asumindo a DTIC a prestación do servizo a todas as Entidades adheridas ata ese momento, que cumpran coas directrices e condicións establecidas para o efecto.
  • Considerar que este peche podería ser de carácter transitorio, se as condicións do servizo, as eventuais renuncias á adhesión ou outras condicións de índole diversa, permitisen reabrir a oferta da DTIC a novas adhesións, o que en calquera caso, requiriría a adopción do correspondente acordo por esta Comisión de Seguimento.
  • Goberno aberto
  • Infraestruturas e servizos comúns
Subscríbeche á canle de youtube do OBSAE
 
Subscríbeche á canle de youtube do OBSAE