accesskey_mod_content

Continúa o despregamento de ORVE para intercambiar asentos rexistrais electronicamente

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

28 xullo 2015

logo ORVE/SIR

A Deputación de Badaxoz incorpórase á plataforma SIR a raíz do Convenio ORVE asinado coa Xunta de Estremadura

A Deputación de Badaxoz  incorpórase ao Sistema de Interconexión de Rexistros, mediante o servizo común ORVE a raíz do Convenio ORVE asinado coa Xunta de Estremadura (Abre en nova xanela) . Inicialmente en 10 oficinas de rexistro da Deputación de Badaxoz, os cidadáns poderán presentar os seus rexistros electronicamente dirixidos a todas as administracións públicas xa integradas en SIR. 

Esta tramitación electrónica, con dixitalización nos postos de portelo e con plena validez xurídica, multiplica a eficacia administrativa posto que a recepción en destino realízase en minutos e os custos por supresión do papel redúcense da orde de 4 euros por envío realizado.

A plataforma SIR seguirá incorporando administracións nos próximos meses. Actualmente pódense intercambiar por SIR asentos rexistrais electronicamente entre as administracións públicas de Comunidade de Madrid, Canarias, Asturias, Castela e León, Castela-A Mancha, Comunidade Valenciana, A Rioxa, Estremadura e Xaén.

mapa de zonas conectadas a sir

  • Cooperación interadministrativa
  • Interoperabilidade
  • Infraestruturas e servizos comúns