accesskey_mod_content

Entra en funcionament CL@VE, la plataforma comuna d'identificació, autenticació i signatura electrònica de les Administracions Públiques

"Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seva publicació. No es garanteix que continuïn actius actualment".

19 novembre 2014

logo Cl@ve

És la plataforma per a tot el Sector Públic Administratiu Estatal i facilitarà als ciutadans l'accés als serveis electrònics que proporcionen les AAPP.

S'engega en el Sector Públic Administratiu Estatal el sistema CL@VE, per unificar i simplificar l'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics. El seu objectiu principal és que el ciutadà pugui identificar-se davant l'Administració mitjançant claus concertades (per exemple, usuari més contrasenya), sense haver de recordar claus diferents per accedir als diferents serveis.

És un projecte impulsat pel Ministeri Hisenda i Administracions Públiques, a través de l'Adreça de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, amb la participació especial de la Gerència d'Informàtica de la Seguretat Social i l'Agència Estatal d'Administració Tributària, i altres organismes com la Direcció general de la Policia o La Direcció general de trànsit.

CL@VE resol les limitacions d'identificació dels ciutadans

Cl@ve s'ha dissenyat com un sistema general d'identificació, autenticació i signatura electrònica, cridat a resoldre les limitacions dels actuals, integrant els sistemes existents de claus concertades de l'Administració en un únic, obrint la seva utilització a la totalitat del Sector Públic Administratiu Estatal, i permetent també integrar-se a la resta de les Administracions Públiques.

Cl@ve és un sistema orientat a unificar i simplificar l'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics i complementa als actuals sistemes d'accés, com són el DNI-i i els certificats electrònics.

Per què neix Cl@ve

En l'actualitat, existeixen diferents sistemes d'identificació, i autenticació electrònica per a l'accés dels ciutadans als serveis digitals que ofereix l'Administració. Els sistemes basats en certificats electrònics són d'ús universal i permeten l'accés a tots els serveis digitals de l'Administració, però la seva utilització pot comportar dificultats per a alguns ciutadans en requerir coneixements tècnics bàsics.

Per aquest motiu, les Administracions Públiques s'han recolzat en altres sistemes d'identificació i autenticació que es basen en la utilització de claus concertades o en altres mètodes no criptogràfics. Aquests sistemes no són interoperables entre si, amb el trastorn que això suposa per al ciutadà en haver de conèixer i aplicar diferents sistemes segons l'Administració, l'organisme, servei o tràmit al que accedeixi.

Cl@ve neix per unificar tots els sistemes d'identificació i autenticació electrònica en un solament, facilitant als ciutadans un accés únic, més fàcil i senzill als serveis públics per via electrònica.

Com usar el sistema Cl@ve

Per usar aquest sistema cal registrar-se prèviament en el mateix, la qual cosa podrà fer-se per Internet, al portal informatiu del mateix ( http://clave.gob.es(Obre en nova finestra) ), o presencialment en les Oficines de Registre. Inicialment funcionaran com a Oficines de Registre la xarxa d'oficines de l'Agència Estatal d'Administració Tributària i de les Entitats Gestores i Serveis Comuns de la Seguretat Social.

El sistema Cl@ve proporcionarà als ciutadans dues modalitats d'identificació electrònica basades en l'ús de claus concertades:

  • Cl@ve PIN: En aquesta modalitat es podrà accedir als serveis electrònics per mitjà d'una contrasenya, formada per una clau triada pel ciutadà més un codi que rebrà en el seu dispositiu mòbil i que té una validesa molt limitada en el temps. Està orientat a usuaris que accedeixen esporàdicament als serveis.
  • Cl@ve permanent: En aquesta modalitat, l'accés es realitzarà amb un identificador (usuari) i una contrasenya que ha de ser custodiada pel ciutadà. Addicionalment, i quan el tipus de tràmit ho requereixi es podrà requerir un codi que s'enviarà al dispositiu mòbil del ciutadà.

Ja és possible utilitzar Cl@ve en diferents serveis electrònics de les Administració, com els oferts pels següents organismes:

  • Tresoreria de la Seguretat Social (Consultes i tràmits freqüents inclosos en La teva Seguretat Social)
  • Institut Nacional de la Seguretat Social (Serveis inclosos al portal de La teva Seguretat Social)
  • Agència Estatal d'Administració Tributària (Tots els tràmits en els quals es permet actualment el sistema PIN24H)
  • Direcció general de trànsit (Servei de consulta de punts i antecedents)
  • Ministeri de l'Interior (Consulta de l'Estat de Les meves sol·licituds i Les meves Tramitacions)

Progressivament s'aniran incorporant nous organismes i els seus tràmits a aquest sistema, de tal manera que a la fi de 2015 els ciutadans podran utilitzar-ho en tots els serveis i tràmits electrònics del Sector Públic Administratiu Estatal.

El sistema serà extensible a la resta d'Administracions Públiques, mitjançant la signatura de convenis de col·laboració.

Agència Tributària

Els contribuents que realitzaven els seus tràmits amb el ‘PIN 24 hores’, l'accés habitual als seus tràmits passa a denominar-se “CL@VEPIN24H”. Els contribuents ja registrats en el ‘PIN’, com fins ara, han d'introduir el seu DNI, la data de caducitat del mateix i una clau d'accés de quatre dígits a la seva elecció per rebre el PIN mitjançant un missatge al nombre de mòbil que ja havien aportat en el seu moment quan van realitzar el registre inicial.

Amb aquest PIN ja podran accedir, com fins ara, al tràmit que vulguin realitzar, però, prèviament, rebran un avís en pantalla sobre la possibilitat de registre en Cl@ve. Si punxen en el botó “Registrar-se en Cl@ve” del missatge passaran a Cl@ve, mentre que si trien l'opció "a un altre moment" podran mantenir el seu registre original en el ‘PIN 24 hores’.

Font original de la notícia(Obre en nova finestra)

Per integrar-se amb Cl@ve més informació en la solució Cl@ve del CTT

  • Identitat i Signatura electrònica
  • Centre de Transferència de Tecnologia

0 Comentaris

No hi ha comentaris