accesskey_mod_content

Convenio de Colaboración entre a Administración Xeral do Estado e a Comunidade Autónoma de Estremadura para a prestación mutua de solucións básicas de administración electrónica

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

07 maio 2014

O pasado 4 de abril asinouse un Convenio de Colaboración entre a Administración Xeral do Estado (Secretaría de Estado de Administracións Públicas) e a Comunidade Autónoma de Estremadura (Consellería de Administración Pública) para a prestación mutua de solucións básicas de administración electrónica.

Este Convenio, promovido pola Dirección Xeral de Modernización Administrativa e Impulso da Administración Electrónica, ten como obxectivo establecer os termos e condicións xerais para un aproveitamento común das solucións tecnolóxicas básicas de administración electrónica que prestan as dúas partes asinantes, en cumprimento da Lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos Servizos Públicos.

Este acordo ademais facilitará o acceso das Entidades locais da Comunidade Autónoma de Estremadura e das entidades de dereito público dependentes de ambas as partes asinantes, ás solucións tecnolóxicas consideradas no Convenio, en concreto:

Convenios de colaboración con CCAA en materia de administración electrónica

  • Cooperación interadministrativa
  • Servizos electrónicos
Subscríbeche á canle de youtube do OBSAE
 
Subscríbeche á canle de youtube do OBSAE