accesskey_mod_content

La Xunta de Galícia aprova la política de signatura electrònica i de certificats

"Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seva publicació. No es garanteix que continuïn actius actualment".

11 març 2014

L'Agència per a la Modernització Tecnològica de Galícia de la Xunta de Galícia ha publicat una resolució per la qual s'aprova la política de signatura electrònica i de certificats de l'administració general i del sector públic autonòmic de Galícia.

Per la resolució amb data 25 de febrer de 2014 (Obre en nova finestra) s'adopta com a política de signatura electrònica i de certificats de l'Administració general i del sector públic autonòmic de Galícia la política de signatura electrònica i de certificats de l'Administració general de l'Estat amb algunes especificitats que s'indiquen en el text de la resolució.

L'Ordre de 6 de febrer de 2014 per la qual s'aprova el protocol d'identificació i signatura electrònica de l'Administració general i del sector públic autonòmic de Galícia estableix en el seu article 3 que l'administració general i el sector públic autonòmic de Galícia haurà d'adoptar una política de signatura electrònica i de certificats, que s'harmonitzarà amb l'establert en l'Esquema Nacional d'Interoperabilitat i les seves normes de desenvolupament.

Amb caràcter general, una política de signatura electrònica és un document legal que conté una sèrie de normes relatives a la signatura electrònica, organitzades al voltant dels conceptes de generació i validació de signatura, en un context particular (contractual, jurídic, legal), definint les regles i obligacions de tots els actors involucrats en el procés. L'objectiu és determinar la validesa de la signatura electrònica per a una transacció en particular, especificant la informació que ha d'incloure la persona signatària en el procés de generació de la signatura i la informació que s'ha de comprovar en el procés de validació de la mateixa.

La política de signatura electrònica i de certificats de l'Administració general de l'Estat, és coherent amb l'ordenament autonòmic i plenament assumible en els seus aspectes tècnics, per la qual cosa, amb la seva adopció, l'Administració general i del sector públic autonòmic de Galícia pretén fer un pas clar per afavorir la interoperabilitat entre administracions públiques, la qual cosa redundarà d'una manera immediata en la simplificació de tràmits per als ciutadans.

Més informació en el CTT sobre Política de Signatura

  • Identitat i Signatura electrònica
  • Centre de Transferència de Tecnologia