accesskey_mod_content

Disponible la versió 1.2.1 de la llibreria Integr@ de la plataforma @firma

"Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seua publicació. No es garantix que continuen actius actualment".

11 gener 2013

Esta llibreria facilita la integració d'una aplicació amb els servicis web de la plataforma @firma del MINHAP.

La versió 1.2.1 de la llibreria integr@ de la platablorma @firma està composta per classes java, fitxers de configuració i plantilles xml que faciliten la integració d'una aplicació amb els servicis web de la plataforma @firma del MINHAP. Així mateix permet la generació de firmes en diferents formats, permetent a les aplicacions realitzar firma servidor sense necessitat de l'ús dels servicis web de generació de firmes que no seran incorporats en futures evolucions de la Plataforma.

Poden descarregar-se la llibreria i la seua documentació associada des de la zona restringida a usuaris de les administracions públiques en la pàgina de
@firma en el PAE: http://administracionelectronica.gob.es/es/ctt/afirma

  • Identitat i Firma electrònica
  • Centre de Transferència de Tecnologia