accesskey_mod_content

Dispoñible a versión 1.2.1 da libraría Integr@ da plataforma @asina

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

11 xaneiro 2013

Esta libraría facilita a integración dunha aplicación cos servizos web da plataforma @sinatura do MINHAP.

A versión 1.2.1 da libraría integr@ da platablorma @firma está composta por clases java, ficheiros de configuración e persoais xml que facilitan a integración dunha aplicación cos servizos web da plataforma @sinatura do MINHAP. Así mesmo permite a xeración de firmas en distintos formatos, permitindo ás aplicacións realizar asina servidor sen necesidade do uso dos servizos web de xeración de firmas que non serán incorporados en futuras evolucións da Plataforma.

Poden descargarse a libraría e a súa documentación asociada desde a zona restrinxida a usuarios das administracións públicas na páxina de
@firma no PAE: http://administracionelectronica.gob.es/es/ctt/afirma

  • Identidade e Firma electrónica
  • Centro de Transferencia de Tecnoloxía