accesskey_mod_content

Disponible la versió 1.2.1 de la llibreria Integr@ de la plataforma @signa

"Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seva publicació. No es garanteix que continuïn actius actualment".

11 gener 2013

Aquesta llibreria facilita la integració d'una aplicació amb els serveis web de la plataforma @signa del MINHAP.

La versió 1.2.1 de la llibreria integr@ de la platablorma @signatura està composta per classes java, fitxers de configuració i plantilles xml que faciliten la integració d'una aplicació amb els serveis web de la plataforma @signa del MINHAP. Així mateix permet la generació de signatures en diferents formats, permetent a les aplicacions realitzar signa servidor sense necessitat de l'ús dels serveis web de generació de signatures que no seran incorporats en futures evolucions de la Plataforma.

Poden descarregar-se la llibreria i la seva documentació associada des de la zona restringida a usuaris de les administracions públiques a la pàgina de
@signatura en el PAE: http://administracionelectronica.gob.es/es/ctt/afirma

  • Identitat i Signatura electrònica
  • Centre de Transferència de Tecnologia