accesskey_mod_content

G-InSiDe permite xerar documentos e expedientes electrónicos a través de Rede SARA

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

29 novembro 2012

O servizo G-InSiDe (Xerador Inside), dispoñible para as Administracións Pública a través da Rede SARA.

O servizo G-InSide (Abre en nova xanela)  (Xerador InsiDe), dispoñible para as AA.PP. a través da Rede SARA no url http://ginsidews.seap.minhap.es/ginsidews/(Abre en nova xanela) , permite a xeración de documentos electrónicos e expedientes electrónicos conformes co Esquema Nacional de Interoperabilidade , mediante un formulario que permite consignar os metadatos mínimos obrigatorios; como resultado obtéñense os ficheiros XML de documento electrónico e expediente electrónico.

G-InSiDe permite completar os metadatos mínimos obrigatorios do documento ou do expediente electrónico, achegar o documento ou documentos correspondentes, recoller as firmas electrónicas do documento a cargar, ou ben asinar o mesmo no cliente, para xerar ficheiros XML que poden ser almacenados nos repositorios de cada entidade, coa garantía de que cumpren as normas técnicas de interoperabilidade.

G-InSiDe é un elemento máis do produto "pai", InSide , que é a abstracción mediante servizos web de calquera xestor documental que cumpra os estándares CMIS para a xestión documental de Expedientes e Documentos Electrónicos, segundo especificado nas normas técnicas de interoperabilidade .

InSiDe proporciona funcionalidades para o seu consumo ben mediante servizos web, ben mediante o uso de formularios en páxinas web, que permiten a xeración dos ficheiros XML dos documentos e expedientes electrónicos segundo o especificado nas normas técnicas de interoperabilidade do Esquema Nacional de Interoperabilidade.

Os elementos principais de InSide InSide son:

  • Operacións sobre os Expedientes electrónicos: Altas, Modificacións de Estado, Versionado, obtención do índice, xeración de firmas electrónicas, de selaxe electrónica, etc.
  • Operacións sobre os Documentos Electrónicos: altas, baixas, modificacións, versionado, etc.
  • Operacións de Consulta: Sobre metadatos, versións de documentos.
  • Visor InSide.
  • Bus de servizo de firma e xeración de CSV e PDF (e-utils).

Máis información sobre InSide no Centro de Transferencia de Tecnoloxía .
Contacto: inside@seap.minhap.es

  • Servizos electrónicos
  • Interoperabilidade
  • Infraestruturas e servizos comúns
  • Centro de Transferencia de Tecnoloxía