accesskey_mod_content

Análise de código fonte en Servizo de Diagnóstico en liña

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

27 maio 2011

Acábase de pór en produción unha nova versión do Servizo de Diagnóstico en liña da Comunidade Accesibilidade (http://forja-ctt.administracionelectronica.gob.es/web/caccesibilidadesibilidad). Este servizo permite a realización de análise de accesibilidade web conformes á norma UNE 139803 e ao Observatorio de Accesibilidade Web.

Este servizo atópase unicamente dispoñible para os membros da Comunidade Accesibilidade pero teñan en conta que calquera Administración Pública pode solicitar formar parte da Comunidade, seguindo as instrucións descritas na "Descrición Xeral" da Comunidade, e por tanto facer uso do servizo.

Cos cambios agora introducidos o servizo de diagnóstico en liña poderá usarse tamén indicando o código fonte da páxina a analizar. Esta opción permite por tanto:

  • Analizar páxinas nas que se requira unha autenticación previa como pode ser o caso dos servizos das sedes electrónicas.
  • Analizar páxinas que unicamente estean dispoñibles a través de intranet.
  • Analizar páxinas que aínda non estean postas en produción.
  • Probar cambios en código fonte antes de introducir ou implementar este cambios no xestor de contidos.

Deste xeito amplíanse as opcións de análises e verificación da accesibilidade nos portais web da administración posibilitando que practicamente calquera tipo de páxina poida ser analizada.

Esperamos que lles sexa de gran utilidade.

Para máis información consulte: Comunidade Accesibilidade (Abre en nova xanela)

  • Accesibilidade
  • Centro de Transferencia de Tecnoloxía