accesskey_mod_content

Actualización da plataforma de @firma en contorna de produción

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

20 xuño 2011

 

O pasado 15 de xuño púxose en produción unha nova actualización da plataforma @asina

 

Esta actualización da plataforma só afecta os servizos que foron corrixidos ou mellorados como é o caso dos servizos DSS e os servizos de Sinatura de usuario en fases.

A seguir indícase as novas funcionalidades así como algunhas correccións destacadas:

 • Inclusión de novos formatos de firma: CAdES/XAdES (-EPES, -C, -X, -XL, -A) e PAdES-BES.
 • Novidades e modificacións nos servizos de validación:
  - Autodetección do formato de firma en firmas de usuario en fases.
  - Maior detalle no resultado do servizo de validación de firmas mediante interface OASIS-DSS 2.3. Incorporación do novo servizo de validación de certificados mediante interface OASIS-DSS.
  - Servizo de Upgrade de firmas mellorado mediante interface OASIS-DSS, incluíndo a posibilidade de realizar a actualización a novos formatos de firma estendidos.
  - Corríxese o esquema AdES de OASIS-DSS (“Advanced Electronic Signature Profiles of the OASIS Dixital Signature Service Version 1.0”), sendo publicado agora pola propia Plataforma (“https://deas-afirma.redsara.es/afirmaws/xsd/dss/oasis-dss-profiles-AdES-schema-v1.0-vos.xsd”): é posible que os usuarios afectados necesiten sincronizar algunha modificación nos seus pedimentos ou nas súas respostas debido ás correccións introducidas.


Para máis información sobre a iniciativa Plataforma de @firma .
 

 • Identidade e Firma electrónica
 • Centro de Transferencia de Tecnoloxía