accesskey_mod_content

A aplicación "Open Irekia - Goberno Aberto" do Goberno Vasco a disposición de usuarios, desenvolvedores e comunidade en xeral

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

14 xuño 2011

O Goberno Vasco libera Irekia, a web para promover a participación en Internet

Fai apróximadamente un ano, o Goberno Vasco puxo en marcha o portal de internet Irekia como referente da filosofía de Goberno Aberto que todos os departamentos do Executivo están a incluír no exercicio diario da acción de goberno co obxectivo de mellorar a relación entre cidadanía e administración, aproveitando as vantaxes que ofrecen as novas tecnoloxías.

Así, esta plataforma engloba diferentes funcionalidades que inclúen, entre outros, un sistema de xestión de preparación, clasificación e publicación de noticias, xestores contidos multimedia en múltiples formatos, integración con diferentes redes sociais, múltiples axendas de eventos públicas e de uso interno do goberno, procesos de coordinación e retransmisión de eventos en vivo, xestión de comentarios, xestión de propostas cidadás, etc.

No desenvolvemento de Irekia utilizáronse compoñentes de software libre como o sistema operativo Linux, as bases de datos PostgreSQL e CouchDB, os intérpretes das linguaxes de programación Ruby, Python e Erlang ou o servidor web Apache. Tamén o software orixinal do proxecto estase desenvolvido baixo a Licenza Pública da Unión Europea "European Union Public Licence – EUPL".

Agora, o Goberno Vasco ha decidido liberar o software sobre o que se desenvolveu este proxecto. Denominado OpenIrekia, pon a disposición da cidadanía, empresas, organizacións e, por suposto, doutras institucións e administracións públicas o "código fonte" de Irekia. Desta maneira, colabórase e permítese a súa reutilización libre e gratuitamente.

O que OpenIrekia pon a disposición da cidadanía, de maneira libre e gratuíta, son funcionalidades e compoñentes que emprega a web Irekia. Sobre a base de compoñentes xa existentes de software libre como o sistema operativo Linux, as bases de datos PostgreSQL e CouchDB, os intérpretes das linguaxes de programación Ruby, Python e Erlang ou o servidor web Apache (todos son software libre polo que non foi necesario realizar ningún pago pola súa utilización e desenvolvemento), OpenIrekia creou xestores de noticias, vídeos, usuarios, etc. que e sol que se libera. De maneira continúa seguiranse liberando outros compoñentes que s evadan sumando ao proxecto Irekia.

Máis información sobre a iniciativa en IREKIA IREKIA

  • Goberno aberto
  • Centro de Transferencia de Tecnoloxía