accesskey_mod_content

Rexistro Electrónico de Apoderamento

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

01 decembro 2011

O Ministerio de Política Territorial e Administración Pública, a través do portal 060, porá proximamente a disposición dos cidadáns e empresas o Rexistro Electrónico de Apoderamento (REA)

O Ministerio de Política Territorial e Administración Pública, a través do portal 060, porá proximamente a disposición dos cidadáns e empresas o Rexistro Electrónico de Apoderamento (REA)

O proxecto consiste na implementación dun rexistro electrónico de representación e apoderamentos, creado e regulado no RD 1671/2009 (art. 15), para facer constar e xestionar as representacións que os interesados outorguen a terceiros, co fin de que estes poidan actuar no seu nome de forma electrónica ante a Administración Xeral do Estado e/ou os seus organismos públicos vinculados ou dependentes.

Para máis información no CTT sobre a iniciativa REA