accesskey_mod_content

Posibilidade de definir validadores por aplicación

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

25 marzo 2019

Logo Portafirmas

Dispoñible unha nova versión do Portafirmas Xeral do Estado, a solución proporcionada pola Secretaría da Administración Dixital (SGAD) para xerar fluxos de firma e asinar electronicamente documentos, utilizando o certificado dixital do asinante.

Entre as súas novidades, atópase a posibilidade de definir usuarios validadores para pedimentos de firma, enviadas polas aplicacións que se integran co Portafirmas mediante a Interface Xenérica. Desta maneira, un usuario pode configurar a outro usuario de Portafirmas para que valide os pedimentos que veñen doutras aplicacións de portafirmas, por exemplo, DocelWeb, o Portafirmas da Intervención Xeral da Administración do Estado (IGAE). Establecendo esta configuración, o usuario destinatario do pedimento de firma, por defecto, só verá na súa bandexa de pedimentos de firma, as que fosen previamente validadas polo seu validador.

Doutra banda, mellorouse a xeración dos códigos QR dos informes de firma que se poden descargar do Portafirmas. Con esta nova versión do QR, permítese aos usuarios cotejar os informes de firma cun lector de código QR, de maneira automática desde o Punto de Acceso Xeral, sen necesidade de introducir o Código Seguro de Verificación (CSV).

Poden atopar máis información na sección da aplicación no CTT.

  • Infraestruturas e servizos comúns
  • Centro de Transferencia de Tecnoloxía