accesskey_mod_content

Celebrat l'últim hackathon sobre desafiaments de la Passarel·la Digital Única

"Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seua publicació. No es garantix que continuen actius actualment".

18 juny 2019

S'ha celebrat a Barcelona l'últim hackathon de la sèrie organitzada per la Comissió Europea sobre els desafiaments de la Passarel·la Digital Única. En esta ocasió, es desafiava als participants a trobar en 24 hores  una solució tecnològica que permetera a fabricants de productes trobar tota la normativa europea i nacional aplicable a ells.

El Reglament (UE) 2018/1724 del Parlament Europeu i del Consell(Obri en nova finestra) de 2 d'octubre de 2018 relatiu a la creació d'una passarel·la digital única d'accés a informació, procediments i servicis d'assistència i resolució de problemes i pel qual es modifica el Reglament (UE) n.o 1024/2012, s'enfoca en l'ús de les tecnologies digitals per a eliminar barreres i potenciar el Mercat Interior Europeu.

En el cas dels fabricants que volen vendre els seus productes en algun Estat membre de la UE, necessiten conéixer la regulació aplicable tant a nivell europeu com a nivell nacional. Encara que existix una codificació internacional de productes que utilitza el Trade Helpdesk(Obri en nova finestra) de la Comissió per a relacionar-los amb la normativa europea aplicable a cadascun, açò no succeeix en general a nivell nacional, on no s'usa aquesta codificació o la informació no està estructurada, de manera que només es pot acudir als butlletins oficials que publiquen totes les normatives i trobar aquelles que fan referència d'alguna manera a cada producte.

Els participants de l'hackathon hackathon de Barcelona(Obri en nova finestra) (“hack” de programador, “thon" de marató) van tindre 24 hores per a proposar una solució tecnològica al desafiament. Els grups van realitzar un interfície web perquè els fabricants feren la seua cerca sobre diferents fonts estructurades i no estructurades de normativa europea i nacional, servint-se para açò principalment de tecnologies de processament del llenguatge natural (PNL) per a trobar les referències apropiades als seus productes en els textos normatius –qualsevol que siga la seua denominació- i oferir-los com a resultats de la cerca. Alguns incorporaven a més tecnologies d'aprenentatge automàtic per a anar millorant l'algoritme de cerca a partir de les valoracions dels fabricants.

El jurat, que comptava amb una representant de la Secretaria General d'Administració Digital, va donar el premi de 5.000€ al grup “Spacers” que va oferir la solució més completa i creativa. La solució guanyadora comptava amb un atractiu interfície d'usuari, dotat d'un element conversacional per a acotar la pregunta del fabricador; va utilitzar un algoritme PNL creat per Google permetent a més incloure fàcilment noves fonts no estructurades de normatives; millorava l'algoritme amb aprenentatge automàtic a partir de la valoració que l'usuari donava sobre la utilitat de cada normativa mostrada com a resultat; i també incloïa com resultat l'absència de normativa aplicable de forma específica en algun dels països seleccionats.

La Comissió ha quedat enormement satisfeta de la creativitat oferida en estos encontres i treballarà per a incorporar-la en els seus futurs projectes.

  • Servicis electrònics