accesskey_mod_content

Celebrat l'últim hackathon sobre desafiaments de la Passarel·la Digital Única

"Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seva publicació. No es garanteix que continuïn actius actualment".

18 juny 2019

S'ha celebrat a Barcelona l'últim hackathon de la sèrie organitzada per la Comissió Europea sobre els desafiaments de la Passarel·la Digital Única. En aquesta ocasió, es desafiava als participants a trobar en 24 hores  una solució tecnològica que permetés a fabricants de productes trobar tota la normativa europea i nacional aplicable a ells.

El Reglament (UE) 2018/1724 del Parlament Europeu i del Consell(Obre en nova finestra) de 2 d'octubre de 2018 relatiu a la creació d'una passarel·la digital única d'accés a informació, procediments i serveis d'assistència i resolució de problemes i pel qual es modifica el Reglament (UE) n.o 1024/2012, s'enfoca en l'ús de les tecnologies digitals per eliminar barreres i potenciar el Mercat Interior Europeu.

En el cas dels fabricants que volen vendre els seus productes en algun Estat membre de la UE, necessiten conèixer la regulació aplicable tant a nivell europeu com a nivell nacional. Encara que existeix una codificació internacional de productes que utilitza el Trade Helpdesk(Obre en nova finestra) de la Comissió per relacionar-los amb la normativa europea aplicable a cadascun, això no succeeix en general a nivell nacional, on no s'usa aquesta codificació o la informació no està estructurada, de manera que només es pot acudir als butlletins oficials que publiquen totes les normatives i trobar aquelles que fan referència d'alguna manera a cada producte.

Els participants de l'hackathon hackathon de Barcelona(Obre en nova finestra) (“hack” de programador, “thon" de marató) van tenir 24 hores per proposar una solució tecnològica al desafiament. Els grups van realitzar un interfície web perquè els fabricants fessin la seva cerca sobre diferents fonts estructurades i no estructurades de normativa europea i nacional, servint-se para això principalment de tecnologies de processament del llenguatge natural (PNL) per trobar les referències apropiades als seus productes en els textos normatius –qualsevol que sigui la seva denominació- i oferir-los com a resultats de la cerca. Alguns incorporaven a més tecnologies d'aprenentatge automàtic per anar millorant l'algorisme de cerca a partir de les valoracions dels fabricants.

El jurat, que comptava amb una representant de la Secretaria General d'Administració Digital, va donar el premi de 5.000€ al grup “Spacers” que va oferir la solució més completa i creativa. La solució guanyadora comptava amb un atractiu interfície d'usuari, dotat d'un element conversacional per fitar la pregunta del fabricador; va utilitzar un algorisme PNL creat per Google permetent a més incloure fàcilment noves fonts no estructurades de normatives; millorava l'algorisme amb aprenentatge automàtic a partir de la valoració que l'usuari donava sobre la utilitat de cada normativa mostrada com a resultat; i també incloïa com resultat l'absència de normativa aplicable de forma específica en algun dels països seleccionats.

La Comissió ha quedat enormement satisfeta de la creativitat oferta en aquests encontres i treballarà per incorporar-la en els seus futurs projectes.

  • Serveis electrònics