accesskey_mod_content

Celebrado o último hackathon sobre desafíos da Pasarela Dixital Única

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

18 xuño 2019

Celebrouse en Barcelona o último hackathon da serie organizada pola Comisión Europea sobre os desafíos da Pasarela Dixital Única. Nesta ocasión, desafiábase aos participantes a atopar en 24 horas  unha solución tecnolóxica que permitise a fabricantes de produtos atopar toda a normativa europea e nacional aplicable a eles.

O Regulamento (UE) 2018/1724 do Parlamento Europeo e do Consello(Abre en nova xanela) do 2 de outubro de 2018 relativo á creación dunha pasarela dixital única de acceso a información, procedementos e servizos de asistencia e resolución de problemas e polo que se modifica o Regulamento (UE) n.ou 1024/2012, enfócase no uso das tecnoloxías dixitais para eliminar barreiras e potenciar o Mercado Interior Europeo.

No caso dos fabricantes que queren vender os seus produtos nalgún Estado membro da UE, necesitan coñecer a regulación aplicable tanto a nivel europeo como a nivel nacional. Aínda que existe unha codificación internacional de produtos que utiliza o Trade Helpdesk(Abre en nova xanela) da Comisión para relacionalos coa normativa europea aplicable a cada un, isto non sucede en xeral a nivel nacional, onde non se usa dita codificación ou a información non está estruturada, de modo que só se pode acudir aos boletíns oficiais que publican todas as normativas e atopar aquelas que fan referencia dalgún modo a cada produto.

Os participantes do hackathon de Barcelona(Abre en nova xanela) (“hack” de programador, “thon" de maratón) tiveron 24 horas para propor unha solución tecnolóxica ao desafío. Os grupos realizaron unha interface web para que os fabricantes fixesen a súa procura sobre distintas fontes estruturadas e non estruturadas de normativa europea e nacional, servíndose para iso principalmente de tecnoloxías de procesamento da linguaxe natural (PNL) para atopar as referencias apropiadas aos seus produtos nos textos normativos –calquera que sexa a súa denominación- e ofrecelos como resultados da procura. Algúns incorporaban ademais tecnoloxías de aprendizaxe automática para ir mellorando o algoritmo de procura a partir das valoracións dos fabricantes.

O xurado, que contaba cunha representante da Secretaría Xeral de Administración Dixital, deu o premio de 5.000€ ao grupo “Spacers” que ofreceu a solución máis completa e creativa. A solución gañadora contaba cunha atractivo interface de usuario, dotado dun elemento conversacional para acoutar a pregunta do fabricante; utilizou un algoritmo PNL creado por Google permitindo ademais incluír facilmente novas fontes non estruturadas de normativas; melloraba o algoritmo con aprendizaxe automática a partir da valoración que o usuario daba sobre a utilidade de cada normativa mostrada como resultado; e tamén incluía como resultado a ausencia de normativa aplicable de forma específica nalgún dos países seleccionados.

A Comisión quedou enormemente satisfeita da creatividade ofrecida nestes encontros e traballará para incorporala nos seus futuros proxectos.

  • Servizos electrónicos