accesskey_mod_content

Publicada nova guía de adaptación a WCAG 2.1 desde WCAG 2.0 e actualizada sección de Faqs sobre o novas WCAG 2.1

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

29 xaneiro 2019

logo Observatorio Accesibilidade Web

Ambas as publicacións atópanse dispoñibles no PAe, na sección de Materiais de axuda de Accesibilidade

O 20 de setembro de 2018, un día despois da súa publicación no Boletín Oficial do Estado, entrou en vigor o Real Decreto 1112/2018, do 7 de setembro, sobre accesibilidade dos sitios web e aplicacións para dispositivos móbiles do sector público(Abre en nova xanela) , que traspón ao ordenamento xurídico español a Directiva (UE) 2016/21022(Abre en nova xanela) .

No Real Decreto establécense como requisitos de accesibilidade a cumprir os indicados na norma harmonizada publicada pola Comisión Europea o 21 de decembro de 2018 mediante a Decisión de Execución (UE) 2018/2048, sobre a norma harmonizada aplicable aos sitios web e ás aplicacións para dispositivos móbiles(Abre en nova xanela) . Este estándar harmonizado está baseado na última versión da norma EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)(Abre en nova xanela) “Requisitos de accesibilidade de produtos e servizos TIC” que á súa vez, a un nivel técnico, converxe en última instancia co novas WCAG 2.1(Abre en nova xanela) do W3C (Pautas de Accesibilidade para a Contido Web).

Ata a publicación deste novo Real Decreto as Administracións Públicas debían cumprir os requisitos de nivel A e nivel AA de ÚNEA 139803:2012 que son equivalentes ao WCAG 2.0.

O obxectivo da nova guía de adaptación a WCAG 2.1 desde WCAG 2.0 é ofrecer, a aqueles responsables de sitios web que xa son conformes con respecto ao WCAG 2.0, unha guía resumen útil que lles sirva para a evolución ou adaptación dos seus sitios ou aplicacións web ao novas WCAG 2.1.

Por tanto, nesta guía describiranse as novidades a nivel técnico máis importantes introducidas polo WCAG 2.1 para o nivel de conformidade AA esixido pola lexislación española.

Xunto coa publicación desta nova guía, incorporouse tamén un conxunto amplo de preguntas frecuentes relativas ao novas WCAG 2.1 coas que se pretende dar resposta ás posibles dúbidas que poidan xurdir por mor da aparición desta nova versión. Estas preguntas e respostas están dispoñibles a través do apartado O novas WCAG 2.1: novidades que incorpora e a súa relación coa norma EN 301-549 , dentro da sección de Preguntas frecuentes de Accesibilidade. A medida que se vaian detectando novas cuestións que resulten de interese iranse engadindo a esta mesma sección.

  • Accesibilidade