accesskey_mod_content

Guías Prácticas

Observatorio de Accesibilidade

Nesta sección recóllense diferentes guías ou/e manuais que pretenden ser unha axuda para a xestión e mantemento da accesibilidade nos portais web da Administración. Todas estas guías están a coordinarse e preparando dentro da iniciativa do Observatorio de Accesibilidade Web.

 

Guías adaptadas a EN 301 549:2018 (equivalente a WCAG 2.1)

  • Guía de validación de accesibilidade web.  Guía de axuda sobre como realizar as validacións de accesibilidade durante os diferentes ciclos de vida dun portal ou sitio web. Dirixida a desenvolvedores, editores de contido e avaliadores responsables de velar polo cumprimento dos requisitos de accesibilidade nun sitio web.
  • Guía de adaptación a WCAG 2.1 desde WCAG 2.0. Guía de axuda para os responsables de sitios web que xa son conformes con respecto ao WCAG 2.0 e queren evolucionar o seu sitio web ao novas WCAG 2.1.

 

Guías adaptadas a ÚNEA 139803:2012

 

Guías adaptadas a ÚNEA 139803:2004

Estes contidos foron preparados considerando as indicacións e terminoloxías da norma UNE 139803:2004. Todos estes contidos foron actualizados para recoller o novo estándar UNE 139803:2012 e atópanse dispoñibles ao principio desta páxina. Recoméndase usar unicamente as versións relativas a ÚNEA 139803:2012.

  • Xestión da Accesibilidade nos xestores de contidos(Abre en nova xanela) . Guía para os responsables técnicos de sitios web na que se recollen as cuestións que se deben ter en conta e que se deben coidar e implementar nas implantacións de portais mediante xestores de contidos.
  • Guía de cuestións básicas de accesibilidade para os editores finais de contidos(Abre en nova xanela) . Guía que recolle as cuestións de accesibilidade que deben atender os editores finais de contidos, na súa maioría non técnicos, na edición e xeración diaria de contidos. A guía distribúese con licenza Creative Commons. Isto permite que os responsables de cada sitio poidan modificar o seu contido adaptándoo ás particularidades de edición en cada un das súas contornas.
  • Guía de accesibilidade para sedes electrónicas(Abre en nova xanela) . Guía para os técnicos responsables do desenvolvemento e implantación de sedes electrónicas. Se focaliza nos aspectos específicos de accesibilidade nas sedes (identidade e firma electrónica e formularios) para axudar na tarefa de incluír mecanismos de tramitación electrónica, de tal forma que estes sexan accesibles.
  • Guía de accesibilidade para Contidos Multimedia(Abre en nova xanela) . Guía para técnicos e para responsables de contidos que recolle os requisitos de accesibilidade que deben cumprir os contidos multimedia. A guía especifica tanto os requisitos técnicos para a inclusión do contido multimedia na web como os requisitos específicos que debe cumprir o propio contido durante a súa xeración e preparación (subtítulos, lingua de signos, etc.)

 

Punto de Acceso Xeral
Punto de Acceso Xeral