accesskey_mod_content

Nova versión Portafirmas Rede SARA e AGE

03 decembro 2019

Logo Portafirmas

Dispoñible a nova versión 7.1 tanto en Portafirmas Rede SARA como en Portafirmas da Administración Xeral do Estado.

O Portafirmas é unha ferramenta para xerar fluxos de firma e asinar electronicamente documentos, utilizando o certificado dixital do asinante.

Nesta nova versión do Portafirmas 7.1, dispoñible tanto en Portafirmas Rede SARA como en Portafirmas da Administración Xeral do Estado, incluíronse un conxunto de novas funcionalidades e diversas melloras:

  • Desactívase o uso de applets en Internet Explorer. A partir de agora, todas as firmas en cliente realizaranse con Autofirma. Para descargar Autofirma deben acceder á seguinte ligazón: https://firmaelectronica.gob.es/Home/Descargas.html
  • Permítese configurar a bandexa de peticións para que en lugar de mostrar o usuario remitente, mostre o usuario que asinou a petición en último lugar.
  • Móstranse os anexos ordenados alfabeticamente.
  • Incorpórase o compoñente de visualización nos anexos das peticións.
  • Permítense engadir comentarios en firmas XADES.
  • Intégrase a xestión das sedes de Portafirmas con DIR3.
  • Outras melloras e correccións.

Máis información na solución Portafirmas do CTT.

  • Centro de Transferencia de Tecnoloxía
Punto de Acceso Xeral
 
Punto de Acceso Xeral