accesskey_mod_content

Nova versi?n Portafirmas Rede SARA e AGE

03 decembro 2019

Logo Portafirmas

Dispo?ible a nova versi?n 7.1 tanto en Portafirmas Rede SARA como en Portafirmas da Administraci?n Xeral do Estado.

O Portafirmas ? unha ferramenta para xerar fluxos de firma e asinar electr?nicamente documentos, utilizando o certificado dixital do asinante.

Nesta nova versi?n do Portafirmas 7.1, dispo?ible tanto en Portafirmas Rede SARA como en Portafirmas da Administraci?n Xeral do Estado, inclu?ronse un conxunto de novas funcionalidades e diversas melloras:

  • Desact?vase o uso de applets en Internet Explorer. A partir de agora, todas as firmas en cliente realizarse?n con Autofirma. Para descargar Autofirma deben acceder ? seguinte ligaz?n: https://firmaelectronica.gob.es/Home/Descargas.html
  • Perm?tese configurar a bandexa de petici?ns para que en lugar de mostrar o usuario remitente, mostre o usuario que firm? a petici?n en ?ltimo lugar.
  • M?stranse os anexos ordenados alfab?ticamente.
  • Incorp?rase o compo?ente de visualizaci?n nos anexos das petici?ns.
  • Perm?tense a?adir comentarios en firmas XADES.
  • Int?grase a gesti?n das sedes de Portafirmas con DIR3.
  • Outras melloras e correcci?ns.

M?s informaci?n na soluci?n Portafirmas do CTT.

  • Centro de Transferencia de Tecnolog?a
Punto de Acceso Xeral
?
Punto de Acceso Xeral