accesskey_mod_content

Esdeveniments

II Jornada sobre Interoperabilitat i Arxiu Electrònic

  • Saló d'Actes del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat. Passeig del Prado, 18, Madrid
  • 26 setembre 2017
  • 08:30

El Ministeri d'Hisenda i Funció Pública organitza la segona jornada sobre Interoperabilitat i Arxiu Electrònic, d'àmbit internacional, el dia 26 de setembre.

L'objectiu d'aquesta jornada és compartir experiències sobre la implantació de la Interoperabilitat, i concretament, sobre els aspectes més relacionats amb la preservació dels actius digitals de les organitzacions, sent un punt d'encontre entre diferents administracions públiques, nacionals i internacionals, i amb sector privat, que ens ajudi a posar en comú diferents punts de vista a l'hora d'abordar aquest repte tecnològic.

Comptarà amb la presència d'actors internacionals, gràcies a l'ONU, la Comissió Europera i el Banc Interamericano de Desenvolupament, així com experts de diferents administracions públiques.

Organitza el MINHAFP i col·laboren el MECD, l'INAP, el Banc Iberoamericà de Desenvolupament, la Comissió Europea i  l'ONU.

Programa(Obre en nova finestra)

Publicació oficial resum II Jornada sobre interoperabilitat i Arxiu electrònic(Obre en nova finestra)

Accés a la Retransmissió (Streaming) de la Jornada (26/9/2017)(Obre en nova finestra)

**********************************************************************************************

The Ministry of Finance and Civil Service (MINHAFP) organizes the second Conference on Interoperability and Electronic Arxivi, of international scope, on September 26th.

The objective of the Conference is to share experiences on the implementation of Interoperability, and specifically, on the aspects related to the preservation of digital assets of organizations, being a meeting point between different public, national and international administrations, and with the private sector, to help us put together different points of view in addressing this technological challenge.

It will have the presence of international actors, thanks to the United Nations (UN), the European Commission and the Inter-American Development Bank, as well as experts from different Spanish public administrations.

The Conference is organized by MINHAFP in collaboration with Ministry of Culture, Education and Sports, National Institute of Public Administrations, the Ibero-American Development Bank, the European Commission and the UN.

Agenda(Obre en nova finestra)

Official publication abstract II Conference on Interoperability and Electronic file(Obre en nova finestra)  (in Spanish and English)

Access to the Streaming of the Day (09/26/2017)(Obre en nova finestra)

  • Serveis electrònics
  • Interoperabilitat