accesskey_mod_content

Guías do Observatorio de Accesibilidade

Diferentes guías prácticas e manuais que pretenden ser unha axuda para a xestión e mantemento da accesibilidade en documentos, aplicacións móbiles e tamén nos portais web da administración –coordinadas dentro da iniciativa do Observatorio de Accesibilidade Web–.

Guías prácticas do Observatorio de Accesibilidade Web. Guías adaptadas a EN 301 549:2018 (equivalente a WCAG 2.1)

Guías prácticas do Observatorio de Accesibilidade Web. Guías adaptadas á norma UNE 139803:2012

Guía de accesibilidade para a xestión da accesibilidade en xestores de contidos (2014)

01 abril 2014

portada observatorio accesibilidade

Promovido por: Dirección Xeral de Modernización Administrativa, Procedementos e Impulso da Administración Electrónica (DGMAPIAE).- © Ministerio de Facenda e Administracións Públicas. Subdirección Xeral de Información, Documentación e Publicacións. Centro de Publicacións, abril de 2014.- 1 pdf de  37 p. (colección: Administración electrónica). NIPO: 630-14-081-0

  • Accesibilidade

Guía de cuestións básicas de accesibilidade para os editores finais de contidos (2014)

01 abril 2014

portada observatorio accesibilidade

Promovido por a Dirección Xeral de Modernización Administrativa, Procedementos e Impulso da Administración Electrónica (DGMAPIAE).- © Ministerio de Facenda e Administracións Públicas. Subdirección Xeral de Información, Documentación e Publicacións. Centro de Publicacións, abril de 2014.- 1 pdf de 34 p. (colección: Administración electrónica). NIPO: 630-14-083-1

  • Accesibilidade

Guía de accesibilidade en Sedes Electrónicas (2014)

01 febreiro 2014

portada observatorio accesibilidadePromovido por: Dirección Xeral de Modernización Administrativa, Procedementos e Impulso da Administración Electrónica (DGMAPIAE).- © Ministerio de Facenda e Administracións Públicas. Subdirección Xeral de Información, Documentación e Publicacións. Centro de Publicacións, febreiro 2014.- 1 pdf de 48 p. (colección: Administración electrónica). NIPO: 630-14-045-5

  • Accesibilidade
  • Servizos electrónicos

Guía de validación de accesibilidade Web (2014)

01 decembro 2014

portada observatorio accesibilidadePromovido pola Dirección de Tecnoloxías da Información e as Comunicacións (DTIC) .- © Ministerio de Facenda e Administracións Públicas. Subdirección Xeral de Información, Documentación e Publicacións. Centro de Publicacións, decembro de 2014.- 1 pdf de 56 p. (colección: Administración electrónica). NIPO: 630-14-227-9

  • Accesibilidade

Guía de transición UNE 139803:2004 a 139803:2012 (2014)

01 decembro 2014

portada observatorio accesibilidade

Promovido pola Dirección de Tecnoloxías da Información e as Comunicacións (DTIC) .- © Ministerio de Facenda e Administracións Públicas. Subdirección Xeral de Información, Documentación e Publicacións. Centro de Publicacións, decembro de 2014.- 1 pdf de 56 p. (colección: Administración electrónica). NIPO: 630-14-229-X

  • Accesibilidade

Guía de accesibilidade en contidos multimedia (2014)

01 decembro 2014

portada observatorio accesibilidade

Promovido pola Dirección de Tecnoloxías da Información e as Comunicacións (DTIC) .- © Ministerio de Facenda e Administracións Públicas. Subdirección Xeral de Información, Documentación e Publicacións. Centro de Publicacións, decembro de 2014.- 1 pdf de 34 p. (colección: Administración electrónica). NIPO: 630-14-225-8

  • Accesibilidade

Guías prácticas do Observatorio de Accesibilidade Web. Guías adaptadas á norma UNE 139803:2004

Observatorio de Accesibilidade. Accesibilidade de aplicacións móbiles (apps)

Guía de accesibilidade de aplicación móbiles (APPS) (2017)

01 decembro 2017

portada observatorio accesibilidade

 Publicación elaborada por Juan Augado Delgado e Francisco Javier Estrada Martínez para a Secretaría Xeral de Administración Dixital (SGAD). Esta guía realizouse co apoio da Rede de Cooperación ESVI-Ao, da Comunidade Autónoma de Madrid e da Universidade de Alcalá (UAH) .- © Ministerio de Facenda e Administracións Públicas. Subdirección Xeral de Información, Documentación e Publicacións. Centro de Publicacións, decembro de 2017.- 1 pdf de 72 p. (colección: Administración electrónica). NIPO: 169-17-202-8

  • Accesibilidade

Observatorio de Accesibilidade. Accesibilidade en PDFs e documentos ofimáticos

Guía de accesibilidade en documentos PDF (2014)

01 decembro 2014

portada observatorio accesibilidadePromovido pola Dirección de Tecnoloxías da Información e as Comunicacións (DTIC) .- © Ministerio de Facenda e Administracións Públicas. Subdirección Xeral de Información, Documentación e Publicacións. Centro de Publicacións, decembro de 2014.- 1 pdf de 84 p. (colección: Administración electrónica). NIPO: 630-14-223-7

  • Accesibilidade

Observatorio de Accesilidad Web. Metodoloxía

Metodoloxía do Observatorio de Accesibilidade Web UNE 139803:2012. Versión 2 (aprobada en abril 2018) (2018)

01 maio 2018

Elaboración e coordinación de contidos: Secretaría Xeral de Administración Dixital (SGAD). - © Ministerio de Facenda e Función Pública. Subdirección Xeral de Información, Documentación e Publicacións. Centro de Publicacións, maio de 2018. (Esta versión 2 aprobouse en abril de 2018) .- 1 PDF de 74 p. (colección: administración electrónica). NIPO: 169-18-061-1

Realízase un resumo executivo da obra en inglés:

Abstract of the metodology of the web accessibility observatory UNE 139803:2012. Version 2 (April 2017) (PDF - 1,07 MB)(Abre en nova xanela)

Información complementaria: Observatorio de Accesibilidade Web e tamén as publicacións oficiais de: Guías do Observatorio de Accesibilidade