accesskey_mod_content

Os negociadores da UE acordan reforzar a Lei de ciberseguridade europea

15 marzo 2019

Logo Comisión UE

O Parlamento Europeo, o Consello e a Comisión Europea han alcanzado un acordo político sobre a Lei de ciberseguridade que reforza o mandato da Axencia Europea de Ciberseguridade (ENISA), co fin de apoiar aos Estados membros na loita contra o cibercrimen.

Proposta en 2017 como parte dun amplo conxunto de medidas para facer fronte aos ataques cibernéticos e construír unha forte ciberseguridade na UE, a  Lei de Ciberseguridade  inclúe:

  • Un mandato permanente para a Axencia de Ciberseguridade da UE (ENISA)(Abre en nova xanela) para substituír o seu mandato limitado que expiraría en 2020, así como máis recursos asignados á axencia para permitirlle cumprir os seus obxectivos
  • Unha base máis sólida para ENISA no novo marco de certificación de ciberseguridade para axudar aos Estados membros a responder eficazmente os ataques cibernéticos cun maior papel na cooperación e coordinación a nivel da Unión.

Ademais, ENISA axudará a aumentar as capacidades de ciberseguridade a nivel da UE e apoiará o desenvolvemento e a preparación de capacidades. Finalmente, ENISA será un centro independente que axudará a promover un alto nivel de concienciación dos cidadáns e as empresas, pero tamén axudará ás institucións da UE e os Estados membros no desenvolvemento e a implementación de políticas.

A Lei de ciberseguridade tamén crea un marco para os certificados europeos de ciberseguridade para produtos, procesos e servizos que serán válidos en toda a UE. Este é un desenvolvemento innovador, xa que é a primeira lei do mercado interno que asume o reto de mellorar a seguridade dos produtos conectados, os dispositivos de Internet das cousas e a infraestrutura crítica a través de devanditos certificados. A creación do devandito marco de certificación de ciberseguridade incorpora características de seguridade nas primeiras etapas do seu deseño e desenvolvemento técnico (seguridade por deseño). Tamén permite aos seus usuarios determinar o nivel de garantía de seguridade e garante que estas características de seguridade verifíquense de forma independente.

Beneficios para cidadáns e empresas

As novas regras axudarán ás persoas a confiar nos dispositivos que usan todos os días, xa que poden elixir entre produtos, como os dispositivos de Internet das Cousas, que son ciberseguros.

O marco de certificación será un portelo único para a certificación de seguridade cibernética, o que se traducirá nun aforro significativo de custos para as empresas, especialmente para a PEME que doutro xeito terían que solicitar varios certificados en varios países. Unha soa certificación tamén eliminará as barreiras potenciais de entrada ao mercado. Ademais, as empresas están incentivadas a investir na ciberseguridade dos seus produtos e converter isto nunha vantaxe competitiva.

Fonte orixinal da noticia(Abre en nova xanela) (Comisión Europea)

Fonte orixinal da noticia(Abre en nova xanela) (CCN-CERT)

  • Cooperación interadministrativa
  • Seguridade