accesskey_mod_content

Seguridade

A necesaria xeneralización da sociedade da información é subsidiaria, en gran medida, da confianza que xere nos cidadáns a relación a través de medios electrónicos.

 • Esquema Nacional de Seguridade - ENS

  24 outubro 2015

  ENS

  A súa finalidade é crear as condicións necesarias para a confianza no uso dos medios electrónicos, a través de medidas para garantir a seguridade dos sistemas, os datos, as comunicacións, e os servizos electrónicos.

 • Instrucións Técnicas de Seguridade

  13 abril 2018

  Establecen aspectos concretos para lograr unha adecuada, homoxénea e coherente implantación dos requisitos e medidas recollidos no Esquema Nacional de Seguridade.

 • Métodos, Instrumentos e normas

  Inclúense referencias a instrumentos de utilidade para a implantación do Esquema Nacional de Seguridade, tales como a Metodoloxía de Análise e Xestión de Riscos dos Sistemas de Información (MAGERIT), guíalas CCN-STIC para a seguridade dos sistemas da Administración Pública, o Portal CCN-CERT con servizos relativos á capacidade de resposta a incidentes de seguridade da información.

 • Políticas de seguridade da información

  14 decembro 2017

  De acordo con o previsto no Esquema Nacional de Seguridade, como resultado do proceso de adecuación ao mesmo, as entidades da Administración veñen elaborando as súas respectivas políticas de seguridade da información.

 • Avaliación e certificación

  10 febreiro 2015

  Esquema Nacional de Avaliación e Certificación da Seguridade dos Sistemas de Información. Arranxo sobre o Recoñecemento dos Certificados de Criterios Comúns no campo da Seguridade da Tecnoloxía da Información.

 • ENS
  Esquema Nacional de Seguridade - ENS

  24 outubro 2015

  A súa finalidade é crear as condicións necesarias para a confianza no uso dos medios electrónicos, a través de medidas para garantir a seguridade dos sistemas, os datos, as comunicacións, e os servizos electrónicos.

 • Instrucións Técnicas de Seguridade

  13 abril 2018

  Establecen aspectos concretos para lograr unha adecuada, homoxénea e coherente implantación dos requisitos e medidas recollidos no Esquema Nacional de Seguridade.

 • Métodos, Instrumentos e normas

  Inclúense referencias a instrumentos de utilidade para a implantación do Esquema Nacional de Seguridade, tales como a Metodoloxía de Análise e Xestión de Riscos dos Sistemas de Información (MAGERIT), guíalas CCN-STIC para a seguridade dos sistemas da Administración Pública, o Portal CCN-CERT con servizos relativos á capacidade de resposta a incidentes de seguridade da información.

 • Políticas de seguridade da información

  14 decembro 2017

  De acordo con o previsto no Esquema Nacional de Seguridade, como resultado do proceso de adecuación ao mesmo, as entidades da Administración veñen elaborando as súas respectivas políticas de seguridade da información.

 • Avaliación e certificación

  10 febreiro 2015

  Esquema Nacional de Avaliación e Certificación da Seguridade dos Sistemas de Información. Arranxo sobre o Recoñecemento dos Certificados de Criterios Comúns no campo da Seguridade da Tecnoloxía da Información.