accesskey_mod_content

Seguretat

La necessària generalització de la societat de la informació és subsidiària, en gran manera, de la confiança que generi en els ciutadans la relació a través de mitjans electrònics.

 • Esquema Nacional de Seguretat - ENS

  24 octubre 2015

  ENS

  La seva finalitat és crear les condicions necessàries per a la confiança en l'ús dels mitjans electrònics, a través de mesures per garantir la seguretat dels sistemes, les dades, les comunicacions, i els serveis electrònics.

 • Instruccions Tècniques de Seguretat

  13 abril 2018

  Estableixen aspectes concrets per aconseguir una adequada, homogènia i coherent implantació dels requisits i mesures recollits en l'Esquema Nacional de Seguretat.

 • Mètodes, Instruments i normes

  S'inclouen referències a instruments d'utilitat per a la implantació de l'Esquema Nacional de Seguretat, tals com la Metodologia d'Anàlisi i Gestió de Riscos dels Sistemes d'Informació (MAGERIT), les Guies CCN-STIC per a la seguretat dels sistemes de l'Administració Pública, el Portal CCN-CERT amb serveis relatius a la capacitat de resposta a incidents de seguretat de la informació.

 • Polítiques de seguretat de la informació

  14 desembre 2017

  D'acord amb el previst en l'Esquema Nacional de Seguretat, com a resultat del procés d'adequació al mateix, les entitats de l'Administració venen elaborant les seves respectives polítiques de seguretat de la informació.

 • Avaluació i certificació

  10 febrer 2015

  Esquema Nacional d'Avaluació i Certificació de la Seguretat dels Sistemes d'Informació. Arranjament sobre el Reconeixement dels Certificats de Criteris Comuns en el camp de la Seguretat de la Tecnologia de la Informació.

 • ENS
  Esquema Nacional de Seguretat - ENS

  24 octubre 2015

  La seva finalitat és crear les condicions necessàries per a la confiança en l'ús dels mitjans electrònics, a través de mesures per garantir la seguretat dels sistemes, les dades, les comunicacions, i els serveis electrònics.

 • Instruccions Tècniques de Seguretat

  13 abril 2018

  Estableixen aspectes concrets per aconseguir una adequada, homogènia i coherent implantació dels requisits i mesures recollits en l'Esquema Nacional de Seguretat.

 • Mètodes, Instruments i normes

  S'inclouen referències a instruments d'utilitat per a la implantació de l'Esquema Nacional de Seguretat, tals com la Metodologia d'Anàlisi i Gestió de Riscos dels Sistemes d'Informació (MAGERIT), les Guies CCN-STIC per a la seguretat dels sistemes de l'Administració Pública, el Portal CCN-CERT amb serveis relatius a la capacitat de resposta a incidents de seguretat de la informació.

 • Polítiques de seguretat de la informació

  14 desembre 2017

  D'acord amb el previst en l'Esquema Nacional de Seguretat, com a resultat del procés d'adequació al mateix, les entitats de l'Administració venen elaborant les seves respectives polítiques de seguretat de la informació.

 • Avaluació i certificació

  10 febrer 2015

  Esquema Nacional d'Avaluació i Certificació de la Seguretat dels Sistemes d'Informació. Arranjament sobre el Reconeixement dels Certificats de Criteris Comuns en el camp de la Seguretat de la Tecnologia de la Informació.