accesskey_mod_content

Sistemes d'Informació Transversals

S'utlizan per facilitar la recollida global de dades.
 • Directori comú - DIR3

  Logotip Directori Comú DIR3

  El Directori Comú proporciona un Inventari unificat i comú a tota l'Administració de les unitats orgàniques / organismes públics i les seves oficines associades, facilitant el manteniment distribuït i corresponsable de la informació.

 • Sistema d'Informació Administrativa - SIA

  Logotip SIA

  El SIA és l'inventari d'informació administrativa de l'AGE, reglat per l'article 9 de l'Esquema Nacional d'Interoperabilitat, i actualitzat de forma corresponsable per tots els organismes participants.

 • Sistema d'Informació sobre Recursos TIC en l'Administració de l'Estat - REGNA

  Logotip REGNA

  Permet la recollida periòdica, emmagatzematge i consulta de la informació relativa a despeses, recursos, formació TIC, llocs web, personal TIC, en l'AGE. Anualment es publica l'Informe REGNA amb l'explotació de la informació emmagatzemada.

 • Logotip Directori Comú DIR3
  Directori comú - DIR3

  El Directori Comú proporciona un Inventari unificat i comú a tota l'Administració de les unitats orgàniques / organismes públics i les seves oficines associades, facilitant el manteniment distribuït i corresponsable de la informació.

 • Logotip SIA
  Sistema d'Informació Administrativa - SIA

  El SIA és l'inventari d'informació administrativa de l'AGE, reglat per l'article 9 de l'Esquema Nacional d'Interoperabilitat, i actualitzat de forma corresponsable per tots els organismes participants.

 • Logotip REGNA
  Sistema d'Informació sobre Recursos TIC en l'Administració de l'Estat - REGNA

  Permet la recollida periòdica, emmagatzematge i consulta de la informació relativa a despeses, recursos, formació TIC, llocs web, personal TIC, en l'AGE. Anualment es publica l'Informe REGNA amb l'explotació de la informació emmagatzemada.

Enllacis relacionatsEnllaços relacionats

Destacats