accesskey_mod_content

Arxiu Electrònic

L'arxiu electrònic permet emmagatzemar per mitjans electrònics tots els documents utilitzats en les actuacions administratives. Aquests arxius electrònics, destinats a cobrir el conjunt del cicle de vida dels documents electrònics venen a ser complementaris i equivalents als arxius convencionals.

 • Arxiu electrònic de documents

  Informació sobre els Arxius Estatals, on estan, quins serveis ofereixen i quins són les seves principals línies d'actuació i legislació associada.

 • Política de gestió de documents electrònics

  Una política de gestió de documents electrònics conté orientacions o directrius per a la creació i gestió de documents autèntics, fiables i disponibles al llarg del temps.

 • Metadades

  Les metadades de gestió de documents serveixen per identificar, autenticar i contextualitzar documents. Mentre que  un esquema de metadades defineix la incorporació i gestió de les metadades dels documents electrònics al llarg del seu cicle de vida.

 • Document i expedient electrònic

  La definició de documents i expedients electrònics juntament amb les seves polítiques de gestió són la base per a l'intercanvi dels mateixos així com per a la seva recuperació i conservació en arxius electrònics.

 • Eines per a la gestió de documents i expedients electrònics

  El funcionament dels arxius electrònics es basa en la utilització de diferents eines.

 • Normes (estàndards) i bones pràctiques

  La política de gestió de documents electrònics d'una organització estarà basada en bones pràctiques i normes consolidades a nivell nacional i internacional. Aquesta secció ofereix enllaços a les normes i bones pràctiques més rellevants.

 • Arxiu electrònic de documents

  Informació sobre els Arxius Estatals, on estan, quins serveis ofereixen i quins són les seves principals línies d'actuació i legislació associada.

 • Política de gestió de documents electrònics

  Una política de gestió de documents electrònics conté orientacions o directrius per a la creació i gestió de documents autèntics, fiables i disponibles al llarg del temps.

 • Metadades

  Les metadades de gestió de documents serveixen per identificar, autenticar i contextualitzar documents. Mentre que  un esquema de metadades defineix la incorporació i gestió de les metadades dels documents electrònics al llarg del seu cicle de vida.

 • Document i expedient electrònic

  La definició de documents i expedients electrònics juntament amb les seves polítiques de gestió són la base per a l'intercanvi dels mateixos així com per a la seva recuperació i conservació en arxius electrònics.

 • Eines per a la gestió de documents i expedients electrònics

  El funcionament dels arxius electrònics es basa en la utilització de diferents eines.

 • Normes (estàndards) i bones pràctiques

  La política de gestió de documents electrònics d'una organització estarà basada en bones pràctiques i normes consolidades a nivell nacional i internacional. Aquesta secció ofereix enllaços a les normes i bones pràctiques més rellevants.