accesskey_mod_content

Legislació de la Comunitat Foral de Navarra

Selecció de lleis i normativa de la Comunitat Foral de Navarra.

NOTA. Es tracta d'una primera aproximació de legislació autonòmica. No es realitza un recopilatori exhaustiu d'aquesta matèria.

NAVARRA [Llei foral de modificació de la Llei foral 11/2012, de la Transparència i del govern obert]

06 novembre 0014

Llei foral 5/2016, de 28 d'abril, de modificació de la Llei Foral 11/2012, de 21 de juny, de la Transparència i del Govern Obert. BON: núm. 88 de 09/05/2016

 • NOTA: Article 71. 1 Es crea el Consell de Transparència de Navarra

 • Govern obert

NAVARRA [Decret Foral 30/2015, digitalització de documents]

05 juny 2015

Decret Foral 30/2015, de 20 de maig, pel qual es regula la digitalització de documents la còpia i conversió de documents electrònics en l'àmbit de l'Administració de la Comunitat Foral de Navarra i els seus Organismes Públics. BON: núm. 108 de 05/06/2015

 • Serveis electrònics

NAVARRA [Llei Foral 20/2014, impuls de la notificació electrònica]

24 novembre 2014

Llei Foral 20/2014, de 12 de novembre, per la qual es modifica parcialment la Llei Foral 13/2000, de 14 de desembre, General Tributària, a fi d'impulsar la notificació electrònica en l'àmbit tributari de Navarra. BON: núm. 230 de 24/11/2014

 • Serveis electrònics
 • Ciutadà

NAVARRA. Conselleria de Presidència, Justícia i Interior

20 novembre 2014

Ordre Foral 214/2014, d'11 de novembre, del Conseller de Presidència, Justícia i Interior, per la qual s'aprova la implantació del procediment electrònic de gestió dels procediments en matèria de contractació pública en l'Administració de la Comunitat Foral de Navarra. BON: núm. 228, de 20/11/2014 

 • Infraestructures i serveis comuns
 • Seguretat
 • Serveis electrònics

NAVARRA [Llei Foral 11/2012, de transparència]

28 juny 2012

Llei Foral 11/2012, de 21 de juny, de la Transparència i del Govern Obert. BON: Núm. 125, de 28/06/2012

 • Govern obert

NAVARRA [Llei Foral 2/2011, codi de bon govern]

28 març 2011

Llei Foral 2/2011, de 17 de març, per la qual s'estableix un codi de bon govern. BON: 28/03/2011

 • Govern obert

NAVARRA [Decret Foral 70/2008, del Registre General Electrònic]

09 juliol 2008

Decret Foral 70/2008, de 23 de juny, del Registre General Electrònic de l'Administració de la Comunitat Foral de Navarra. BON: 09/07/2008

 • Infraestructures i serveis comuns
 • Serveis electrònics

NAVARRA [Llei Foral 11/2007, implantació de l'Administració Electrònica]

18 abril 2007

Llei Foral 11/2007, de 4 d'abril, per a la implantació de l'Administració Electrònica en l'Administració de la Comunitat Foral de Navarra. BON: 18/04/2007 també publicada en BOE: 09/05/2007(Obre en nova finestra)

 • Infraestructures i serveis comuns
 • Serveis electrònics
 • Interoperabilitat
 • Seguretat
 • Ciutadà

NAVARRA [Llei Foral 21/2005, qualitat de serveis públics]

09 gener 2006

Llei Foral 21/2005, de 29 de desembre, d'avaluació de les polítiques públiques i de la qualitat dels serveis públics. BON: 09/01/2006

 • Govern obert