accesskey_mod_content

Normativa de la Comunitat Autònoma de La Rioja

Selecció de lleis i normativa de la Comunitat Autònoma de La Rioja.

NOTA. Es tracta d'una primera aproximació de legislació autonòmica. No es realitza un recopilatori exhaustiu d'aquesta matèria.

LA RIOJA. [Llei 5/2014, d'administració electrònica i simplificació administrativa]

22 octubre 2014

Llei 5/2014, de 20 d'octubre, d'administració electrònica i simplificació administrativa. BOR: Núm. 31 de 22/10/2014

 •  NOTA: Deroga Llei 3/2002, de 21 de maig, per al desenvolupament de la signatura electrònica

 • Identitat i Signatura electrònica
 • Serveis electrònics

LA RIOJA. [Llei 3/2014, de transparència]

17 setembre 2014

Llei 3/2014, d'11 de setembre, de Transparència i Bon Govern de La Rioja. BOR: Núm 115, de 17/09/2014

 • Govern obert

LA RIOJA. Conselleria d'Administració Pública i Hisenda

08 octubre 2014

Decret 40/2014, de 3 d'octubre, pel qual s'aprova la Política de Seguretat de la Informació de l'Administració de la Comunitat Autònoma de La Rioja. BOR: Núm. 125 de 08/10/2014

 • Seguretat
 • Serveis electrònics

LA RIOJA. Conselleria d'Administració Pública i Hisenda

21 desembre 2012

Decret 69/2012, de 14 de desembre, pel qual es regulen les comunicacions i notificacions electròniques en el Sector Públic de la Comunitat Autònoma de La Rioja. BOR: Núm.156 de 21/12/2012 

 • Serveis electrònics

LA RIOJA. Conselleria d'Administració Pública i Hisenda

12 setembre 2012

Ordre 14/2012, de 4 de setembre, de la Conselleria d'Administració Pública i Hisenda per la qual es regula el Catàleg de Procediments Administratius de l'Administració General de la Comunitat Autònoma de La Rioja i dels seus Organismes Públics. BOR: Núm. 111 de 12/09/2012 

 • Art. 4: Publicitat: Els procediments externs del Catàleg de procediments es faran públics i podran consultar-se a la seu Electrònica del Govern de La Rioja, www.larioja.org (Obre en nova finestra) i resta de seus electròniques dels organismes públics. 

 • Serveis electrònics

LA RIOJA. Conselleria d'Administracions Públiques i Polítca Local

22 gener 2010

Decret 2/2010, de 15 de gener, pel qual es modifica el Decret 57/2006(Obre en nova finestra) , de 27 d'octubre, pel qual es regula l'atenció al ciutadà en la Comunitat Autònoma de La Rioja. BOR Núm. 9 de 22/01/2010

 • Ciutadà

LA RIOJA. Conselleria de Presidència

15 juliol 2008

Decret 47/2008, d'11 de juliol, pel qual es regula el Butlletí Oficial de La Rioja. BOR: Núm. 93 de 15/07/2008 

 • Nota: Des de l'1 d'agost 2008 el Butlletí Oficial de la Rioja només es publica en format electrònic, havent-se suprimit l'edició en paper.

 • Serveis electrònics
 • Infraestructures i serveis comuns

LA RIOJA. Conselleria d'Administracions Públiques i Política Local

09 novembre 2004

Decret 58/2004, de 29 d'octubre, pel qual es regula el Registre en l'àmbit de l'Administració General de la Comunitat Autònoma de La Rioja i els seus Organismes Públics. BOR: Núm 144 de 09/11/2004

 • Serveis electrònics

LA RIOJA. Conselleria de Desenvolupament Autonòmic i Administracions Públiques

20 desembre 2001

Ordre 159/2001, d'11 de desembre, per la qual s'aprova la Guia d'Estil del Portal de l'Administració Pública de la Comunitat Autònoma de La Rioja. BOR: Núm. 152 de 20/12/2001

 • Infraestructures i serveis comuns