accesskey_mod_content

Estratexias e plans de desenvolvemento de administración electrónica

O DEREITO PROCESUAL FRONTE Ás NOVAS TECNOLOXÍAS

Myriam Curral Guinea
Raquel Poncela González

O DESENVOLVEMENTO DA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA COMO ESTRATEXIA DE MODERNIZACIÓN

Alfredo González Francisco
Administracións Públicas e Sanidade

O FRAMEWORK DE DESENVOLVEMENTO DO CONSELLO SUPERIOR DE INVESTIGACIÓNS CIENTÍFICAS

Anxo L. Rodríguez Alcalde
Centro Técnico de Informática. (CSIC)

O PLAN DE MODERNIZACIÓN DO CONGRESO DOS DEPUTADOS (CARA Á ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA PARLAMENTARIA)

Miguel Angel Gonzalo Rozas
Congreso dos Deputados

O PLAN DIRECTOR EN TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN DO PARLAMENTO DE GALICIA

Jorge Remuiñán Suárez
Parlamento de Galicia

ESQUEMA DE CLASIFICACIÓN PARA A XESTIÓN DOCUMENTAL DAS TECOLOGÍAS DA INFORMACIÓN NA XUNTA DE ANDALUCÍA

Manuel Narbona Sarria
Consellería de Economía e Facenda. Xunta de Andalucía

ESTRATEXIA PARA A IMPLANTACIÓN DA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA

Luís Fernández Hernando
Indra Sistemas S.A.

ESTRATEXIAS DE E-ADMINISTRACIÓN LOCAL NA PROVINCIA DE ALACANTE

Susana de Juana Espinosa
Universidade de Alacante

ESTRATEXIAS PARA A IMPLANTACIÓN DA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA NO CONSELLO SUPERIOR DE INVESTIGACIÓNS CIENTÍFICAS. O PLAN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS

Clara Cala Rivero
Consello Superior de Investigacións Científicas

ESTRATEXIAS E PLANS DE DESENVOLVEMENTO DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA

August Mabilon
T-Systems

CETESI: O CENTRO TECNOLÓXICO DA GENERALITAT VALENCIANA

Enrique Vall Muñoz
Conselleria de Infraestruturas e Transporte. Generalitat Valenciana

GICA: SISTEMA DE XESTIÓN INTEGRADA DA CALIDADE AMBIENTAL

Carmen Guerreiro de Mier
Consellería de Medio Ambiente. Xunta de Andalucía

GOBERNO E CIDADANÍA: INNOVAR PARA MELLORAR Os SERVIZOS PÚBLICOS

Marta Continente Gonzalo
Generalitat de Catalunya

CARA Á IDENTIFICACIÓN ELECTRÓNICA ÚNICA NA SEGURIDADE SOCIAL

Santiago Rodríguez Yunta
Xerencia de Informática da Seguridade Social

CARA A UNHA ARQUITECTURA CON JAVASERVER FACES, SPRING, HIBERNATE E OUTROS FRAMEWORKS

Juan Medín Piñeiro
Thales

IMPLANTACIÓN DUN SISTEMA DE XESTIÓN DE SEGURIDADE DA INFORMACIÓN SEGUNDO A NORMA UNE 71502

Eloy Rafael Sanz Tapia
Consellería de Educación - Xunta de Andalucía

INFRAESTRUTURA DE DATOS ESPACIAIS DO GOBERNO DA Rioxa

Gonzalo López García
Goberno da Rioxa

IRIS: A INTEGRACIÓN DA INTERVENCIÓN NO PROCESO DE TRAMITACIÓN TELEMÁICA DE EXPEDIENTES DE GASTO. ESTRATEXIAS E PLANS DE DESENVOLVEMENTO DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA

Antonio Carrasco Grande
Intervención Xeral da Administración do Estado. Ministerio de Economía e Facenda

IT-FORNECE: TRAMITA CIÓN TELEMÁICA DO PROCESO DE SUBMINISTRACIÓN DE BENS TIC PARA O GOBERNO DA Rioxa

Emilio Rodríguez Priego
Consellería de Administracións Públicas e Política Local. Goberno da Rioxa

A ACREDITACION DOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN COMO INSTRUMENTO DE GESTION DE CALIDADE E CONFIABILIDAD DOS nosos SERVIZOS E INSTITUCIÓNS: ESTRUTURA, ORGANIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN

Manuel Civera Satorres
Consellería de Sanidade CCAA. Valenciana