accesskey_mod_content

IX Xornadas sobre Tecnoloxías da Información para a Modernización das Administracións Públicas (TECNIMAP 2006) - Sevilla

Por Documento ORDE APU/2524/2005(Abre en nova xanela) , do 21 de xullo (BOE do 4 de agosto), convocáronse o IX Xornadas sobre Tecnoloxías da Información para a Modernización das Administracións Públicas (Tecnimap 2006), celebradas en Sevilla do 30 de maio ao 2 de xuño de 2006

 • Texto das comunicacións
 1. ESTRATEXIAS E PLANS DE DESENVOLVEMENTO DE ADMINISTRACIÓN ELCTRÓNICA
 2. CONVERXENCIA DIXITAL E COOPERACIÓN NA CONSTRUCIÓN DE SERVIZOS PÚBLICOS ELECTRÓNICOS. INTEGRACIÓN DE SERVIZOS
  INTEROPERABILIDADE, REUTILIZACIÓN, ACCESIBILIDADE
 3. CIENCIA, INVESTIGACIÓN E SOCIEDADE DA INFORMACIÓN
 4. DESENVOLVEMENTO DE SERVIZOS PÚBLICOS TELEMÁTICOS NO ÁMBITO DA ADMINISTRACIÓN LOCAL
 5. CONSTRUCIÓN DUNHA NOVA XERACIÓN DE SERVIZOS INNOVADORES PARA CIDADÁNS E EMPRESAS: ASPECTOS LEGAIS
  E ORGANIZATIVOS. OBSTÁCULOS E OPORTUNIDADES
 6. TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN NA COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA O DESENVOLVEMENTO

Convocatoria do Premio Tecnimap para Proxectos de Administración Electrónica 2006


Por Documento ORDE APU/486/2006(Abre en nova xanela) , do 14 de febreiro, reguláronse os Premios á Calidade e Innovación na Xestión Pública e convocáronse os correspondentes a 2006, (Excelencia, Tecnimap e Boas Prácticas).O Premio Tecnimap para Proxectos de Administración Electrónica, ten como obxecto recoñecer as mellores prácticas na aplicación das Tecnoloxías da Información e as Comunicacións á mellora da prestación de servizos.

Entrega dos Premios TECNIMAP para Proxectos de Administración Electrónica 2006


Coincidindo coa celebración do IX Xornadas sobre Tecnoloxías da Información para a modernización das Administracións Públicas (TECNIMAP),entregáronse en Sevilla os Premios TECNIMAP para Proxectos de Administración Electrónica 2006, convocados por ORDE APU/486/2006, do 14 de febreiro.

No ámbito da Administración do Estado foron premiados o Ministerio do Interior polo Proxecto eDNI, o Ministerio de Traballo e Asuntos Sociais polo Servizo de Afiliación e Recadación para Peme’s-SARPE e o Ministerio da Presidencia polo Proxecto Cálamo. Comisión de Secretarios de Estado e Subsecretarios.

No apartado de Comunidades Autónomas foron premiados dous Proxectos de Administración Electrónica da Xunta de Andalucía: O Rexistro de Vontades Anticipadas de Andalucía e o Sistema de Localización e Seguimento da Frota Pesqueira Andaluza; a Comunidade de Madrid polo Portal do Emprendedor. O xurado fixo unha mención especial á Rexión de Murcia polo Proxecto de Servizos de Administración Electrónica na Rexión.

Finalmente, no ámbito das Administracións Locais premiouse ao Concello de Utrera polo Proxecto Tramit@. Plataforma de tramitación transaccional, o Concello de Xixón polo Sistema de Prestación Telemática Plana de Servizos para Empresas e Organizacións e á Deputación de Barcelona polo Proxecto A Comunidade de Recursos Humanos (CORH) ou como xestionar o coñecemento en rede. O xurado fixo unha mención especial á Deputación de Huelva polo Proxecto Servizo de Xestión Tributaria.

0 Comentarios

Non hai comentarios

 

Enlaces RelacionadosLigazóns Relacionadas