accesskey_mod_content

Outras publicacións

Selección de publicacións en colaboración con outros ministerios que teñen especial relevancia en materia de administración electrónica.

Política de xestión de documentos electrónicos (PGD-e)

Política de xestión de documentos electrónicos (PGD-e) do Ministerio de Facenda 3ª ed. (2020)

01 xuño 2020

Xuño de 2020. 1 PDF das 67 páxinas © Ministerio de Facenda. Secretaría Xeral Técnica Subdirección Xeral de Información, Documentación e Publicacións. Centro de Publicacións NIPO: 185-20-055-4 © Ministerio de Asuntos Económicos e Transformación Dixital. Secretaría Xeral de Administración Dixital NIPO: 094-20-076-X

Descargar ligazón a (PDF-4,56 MB)(Abre en nova xanela)

Descargar ligazón a (EPUB-268 KB)(Abre en nova xanela)

 • NOTA: esta Política de xestión de documentos electrónicos é de aplicación no Ministerio de Facenda e nas súas entidades públicas que así o decidan. A súa aplicación no Ministerio de Política Territorial e Función Pública e no Ministerio de Asuntos Económicos e Transformación Dixital, que participaron nos traballos de elaboración, deberá ser aprobada polos este departamentos. Dado o seu carácter global, tamén pode ser válida e de aplicación nas entidades e organismos do sector público que así o consideren.

 • Existe un documento INDICE da Política de xestión de documentos electrónicos  (1 PDF de 8 páxinas) NIPO (MINHAC): 185-20-057-5 e NIPO (MAETD): 094-20-078-0. Este documento compendia todos os documentos asociados a esta Política de xestión de documentos electrónicos (PGD-e), incluíndo o documento principal PGD-e ,descrito arriba, e relaciona ligazóns a doce Anexos da PGD-e e a once Guías de aplicación. Ademais, ligazón aos Relatorios do ano 2014.

 • Anexos da PGD-e: 1.- Programas de xestión documental. 2.- Bases de datos con valor patrimonial existentes no Ministerio. 3.- Política de rexistros do Ministerio. 4.- Estrutura de ingreso (SIP) no arquivo electrónico. 5.- Repertorio de series documentais dadas de alta en SIA. 6.- Cadro de funcións / Calendario de conservación. 7.- Cadro de clasificación funcional. 8.- Perfil de aplicación de metadatos. 9.- Documento de Política de Seguridade do Ministerio.10.- Relación de series documentais esenciais.11.- Formularios de identificación e valoración de series documentais.12.- Firma electrónica.

 • Guías de aplicación (2020): 1.- Guía de aplicación de implantación da Política de xestión de documentos electrónicos. 2.- Guía de aplicación de captura e rexistro. 3.- Guía de aplicación de clasificación. 4.- Guía de aplicación de descrición. 5.- Guía de aplicación de acceso á información. 6.- Guía de aplicación de cualificación. 7.- Guía de aplicación de conservación. 8.- Guía de aplicación de transferencia. 9.- Guía de aplicación de eliminación. 10.- Guía de aplicación de tramitadores e xestores documentais. 11.- Guía de aplicación de dixitalización de documentos.    

 • Interoperabilidade
 • Cooperación interadministrativa
 • Servizos electrónicos

Política de xestión de documentos electrónicos. 11 Guías de aplicación (2019)

01 agosto 2019

Como complemento á Política de Xestión de Documentos electrónicos (PGD-e) do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas (MINHAP) (2ª ed. 2016) publícanse estas 11 Guías de aplicación que se corresponden cos procesos de xestión documental definidos no NTI de Política de xestión de documentos electrónicos.

Terán o seu ámbito de aplicación nos servizos centrais e periféricos do Ministerio de Facenda e do Ministerio de Política Territorial e Función Pública. Tamén serán de aplicación nas entidades ou organismos dependentes ou vinculados a estes ministerios

Publícanse en agosto de 2019 e son unha coedición do Ministerio de Facenda e do Ministerio de Política Territorial e Función Pública.

 1. Guía de aplicación de Implantación da Política de Xestión de Documentos Electrónicos (Descargar PDF-652 KB)(Abre en nova xanela) (Descargar ePUB-238 KB)(Abre en nova xanela)

 2. Guía de aplicación de Captura e Rexistro   (Descargar PDF-676 KB)(Abre en nova xanela)  (Descargar ePUB-1,29 MB)(Abre en nova xanela)

 3. Guía de aplicación de Clasificación(Descargar PDF-558 KB)(Abre en nova xanela)   (Descargar ePUB-531 KB)(Abre en nova xanela)

 4. Guía de aplicación de Descrición(Descargar PDF-823 KB)(Abre en nova xanela) (Descargar ePUB-1,10 MB)(Abre en nova xanela)

 5. Guía de aplicación de Acceso á Información(Descargar PDF-1,53 MB)(Abre en nova xanela) (Descargar ePUB-1,62 MB)(Abre en nova xanela)

 6. Guía de aplicación de Cualificación (Descargar PDF-612 KB)(Abre en nova xanela) (Descargar ePUB-542 KB)(Abre en nova xanela)

 7. Guía de aplicación de Conservación(Descargar PDF-717 KB)(Abre en nova xanela) ( Descargar ePUB-241 KB)(Abre en nova xanela)

 8. Guía de aplicación de Transferencia(Descargar PDF-592 KB)(Abre en nova xanela) (Descargar ePUB-842 KB)(Abre en nova xanela)

 9. Guía de aplicación de Eliminación(Descargar PDF-1,63 MB)(Abre en nova xanela) (Descargar ePUB-2,32 MB)(Abre en nova xanela)

 10. Guía de aplicación de Tramitadores e Xestores Documentais (Descargar PDF-602 KB)(Abre en nova xanela)   (Descargar ePUB-280 KB)(Abre en nova xanela)

 11. Guía de aplicación de Dixitalización  (Descargar PDF-798 KB)(Abre en nova xanela) (Descargar ePUB-1,16 MB)(Abre en nova xanela)

 • Interoperabilidade
 • Servizos electrónicos
 • Cooperación interadministrativa

Política de xestión de documentos electrónicos (PGD-e) do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas (2ª ed.) (2016)

01 maio 2016

Ministerio de Facenda e Administracións Públicas (MINHAP). 2ª edición electrónica. [maio] de 2016. 1 ficheiro PDF de 320 páxinas.
Equipo responsable da elaboración do documento: Grupo de Apoio de Normativa e Tecnoloxía (Grupo de Traballo para a Coordinación de Arquivos) Coordinador: Gerardo Bustos Pretel. [colabora a Dirección de Tecnoloxías da Información e as Comunicacións DTIC]
Edita: © Ministerio de Facenda e Administracións Públicas.Secretaría Xeral Técnica. Subdirección Xeral de Información, Documentación e Publicacións. Centro de Publicacións.
NIPO: 630-16-299-1

 • NOTA: A Política de xestión de documentos do MINHAP foi galardoada co premio ao mellor proxecto archivístico no VII Congreso de Arquivos de Castela e León (25-27 de maio de 2016)

 • A 2ª edición incorpora con respecto á 1ª ed:

 • ANEXO 11. Estruturas de información para o almacenamento  de metadatos complementarios e estruturas de información para o ingreso no arquivo electrónico
 • ANEXO 12. Tratamento das garantías técnicas en relación á firma electrónica dos expedientes e os seus documentos electrónicos arquivados definitivamente e no momento do seu pre-ingreso

descargar páxina Máis información en:  Arquivo electrónico 

 • Servizos electrónicos
 • Interoperabilidade
 • Cooperación interadministrativa

Relatorios: Política de xestión de documentos electrónicos (2014)

01 agosto 2014

Política de xestión de documentos electrónicos MINHAP: Relatorios complementarios ao documento. Equipo responsable da elaboración do documento: Grupo de Apoio de Normativa e Tecnoloxía (Grupo de Traballo para a Coordinación de Arquivos). Coordinador: Gerardo Bustos Pretel.
Edita: © Ministerio de Facenda e Administracións Públicas
Secretaría Xeral Técnica. Subdirección Xeral de Información, Documentación e Publicacións. Centro de Publicacións, [publicado en agosto de 2014].- 1 pdf de 192 p.  NIPO: 630-14-160-X

ÍNDICE:

 • Presentación. A utilidade dos relatorios relacionados co expediente-e / Gerardo Bustos Pretel
 • Relatorio 1. Determinación do Esquema Institucional de Metadatos/ Andoni Pérez de Lema Sáenz de Viguera
 • Relatorio 2. Formulación de firma electrónica na política de xestión de documentos electrónicos do MINHAP / Carmen Coello Fernández e Álvaro Tapias Sancho
 • Relatorio 3. Tratamento global do rexistro. Documento sobre o rexistro como trámite e como procedemento de xestión / Luís Romeira Iruela e Rosa Martín Rei
 • Relatorio 4. Elaboración dun Repertorio de Series Documentais para o Departamento / Luís Romeira Iruela e Rosa Martín Rei.
 • Relatorio 5. Estratexia de conservación de documentos en repositorio conforme ao calendario de conservación / Alejandro Millaruelo Gómez
 • Relatorio 6. Tratamento e xestión do correo electrónico como documento electrónico / Álvaro Reig González e Alejandro Millaruelo Gómez
 • Relatorio 7. Proceso de transferencia de documentos electrónicos / Cristina Martínez Merencio
 • Relatorio 8. Destrución ou eliminación segura de documentación electrónica e soportes informáticos / Alejandro Millaruelo Gómez e Andoni Pérez de Lema Sáenz de Viguera
 • Relatorio 9. Valoración documenta /José Luís García Martínez
 • Interoperabilidade
 • Servizos electrónicos

Política de xestión de documentos electrónicos (PGD-e) do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas (1ª ed.) (2014)

01 xuño 2014

A política de xestión de documentos electrónicos do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas (MINHAP) foi preparada polo Grupo de Apoio de Tecnoloxía e Normativa (GATN), creado no seo do Grupo de Traballo para a Coordinación de Arquivos (GTCA). O borrador elaborado presentouse en xuño de 2014 ao GTCA e á Comisión Permanente de Administración Electrónica (CPAE). edita, Ministerio de Facenda e Administracións Públicas. S.X.T. Subdirección Xeral de Información, Documentación e Publicacións. Centro de Publicacións, 2014. 1 PDF de 258 p. impresas. NIPO: 630-14-160-X.

 • Interoperabilidade
 • Servizos electrónicos

Plan de acción para a transformación dixital

Plan de acción de transformación dixital do Ministerio de Facenda e Función Pública (2017)

01 xuño 2017

Edita: Ministerio de Facenda e Función Pública. Secretaría Xeral Técnica. Subdirección Xeral de Información, Documentación e Publicacións. Centro de Publicacións. 1 de xuño de 2017.  NIPO: 169-17-099-6

 • Servizos electrónicos

Reutilización da información do sector público (Plan RISP)

Plan de medidas de Impulso da Reutilización da Información do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas 2012 - 2014 (Plan RISP) (2012)

01 decembro 2012

Elaboración e coordinación de contidos: Grupo de Traballo de Coordinación Editorial das Contornas Web (GTCEW). Unidade de Xestión de Contidos na Rede .- edita, MINHAP, Subdirección Xeral de Información, Documentación e Publicacións.- 1 pdf de 67 p. NIPO: 630-12-201-3

 • NOTA: aplicable a todas as unidades do Departamento. Pola súa banda os organismos públicos dependentes do Ministerio están facultados para desenvolver os seus propios plans de reutilización, así como para xerar e explotar os seus respectivos espazos web.

 • Dispoñible na web do Ministerio: Área Goberno aberto-Datos abertos(Abre en nova xanela)

 • Ver tamén: Portal de datos.gob.es (Abre en nova xanela)

 • Cooperación interadministrativa
 • Goberno aberto

Gobernación pública

Manual de simplificación administrativa e redución de cargas para a Administración Xeral do Estado (2014)

01 setembro 2014

O presente Manual é resultado dunha proposta da Subcomisión de Simplificación Administrativa da Comisión interministerial para a Reforma das Administracións Públicas (CORA).

 • Goberno aberto
 • Cidadán
 • Cidadán

Mellora da regulación en Europa: España (2011)

01 decembro 2011

promove, Dirección Xeral de Organización Administrativa e Procedementos; publicado orixinalmente polo OCDE en Inglés co título:  Better regulation in Europe: Spain 2010(Abre en nova xanela)  ; a calidade da tradución española e a súa coherencia co texto orixinal é responsabilidade do Ministerio de Política Territorial e Administración Pública.- 1ª ed. - Edita: Ministerio de Política Territorial e Administración Pública, decembro 2011. NIPO: 850-11-059-2

 • Goberno aberto

Guía Metodolóxica para a elaboración da Memoria da Análise de Impacto Normativo (2010)

19 outubro 2010

publicado polo Ministerio da Presidencia. Secretaría Xeral Técnica. Centro de Publicacións, 2010. NIPO: 000-10-019-2. Realizouse tamén como publicación impresa: Depósito legal : M-31358-2010. Imprenta Nacional do Boletín Oficial do Estado.

 • Goberno aberto

Manual internacional do Modelo de Custos Estándar: unha tradución do International Standard Cost Model (2007)

01 abril 2007

Departamento Avaliación AEVAL-Abril-2007. -  1 PDF de 81 p. (Papeis de Avaliación nº 6. Serie Papeis 6/2007).- NIPO: 331-07-018-6

 • NOTA: A tradución do presente manual realizouse baixo a dirección do Departamento de Avaliación da AEVAL, contando coa autorización da Rede Internacional da Metodoloxía de Custos Estándar. O orixinal en inglés desta manual, publicado en agosto de 2004, está dispoñible na páxina web da Rede Internacional (www.administrataive-burdens.com)   

 • Goberno aberto

Metodoloxía para a medición dos custos administrativos: o standard Cost Model (2006)

01 xaneiro 2006

Pablo González de Ferreiro Fernández ; Luís Castro Pérez; Marie Farmer. Dirección Xeral de Inspección, Avaliación e Calidade dos Servizos, 2006 (Avaliación e calidade. Papeis de avaliación; 4).- Edita: Ministerio de Administracións Públicas (MAP). 1 PDF de 51 p. NIPO: 326-06-058-1

 • Goberno aberto

Recompilacións de lexislación

Código de administración electrónica (do BOE) –actualización periódica, con normas consolidadas-

11 febreiro 2015

Publica: Boletín Oficial do Estado (BOE). Selección e ordenación: Secretaría Xeral de Administración Dixital (SGAD)

 • Identidade e Firma electrónica
 • Leis 39 e 40
 • Interoperabilidade
 • Servizos electrónicos

Código de Interoperabilidade. Recompilación normativa (2017)

01 novembro 2017

Ministerio de Facenda e Función Pública, 1ª ed. [novembro de 2017]. Soporte: papel (e tamén en libro electrónico) .-ISBN: 978-84-476-904-8.- NIPO: 169-17-122-3.

Contén a seguinte normativa actualizada a data de publicación: 

 • Capítulo 1: Normas xerais: Lei 40/2015, do 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público (extracto). Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento administrativo Común das Administracións Públicas (extracto). Real Decreto 1671/2009d, do 6 de novembro, [...] Real Decreto 4/2010, do 8 de xaneiro, polo que se regula o Esquema Nacional de Interoperabilidade no ámbito da Administración Electrónica.
 • Capitulo 2: Guía de adecuación ao Esquema Nacional de Interoperabilidade e Guía de auditoría de cumprimento do Esquema Nacional de Interoperabilidade.
 • Capítulo 3: Interoperabilidade e documento electrónico.
 • Capítulo 4: Interoperabilidade e datos.
 • Capítulo 5: Interoperabilidade e estándares.
 • Capítulo 6: Interoperabilidade e firma electrónica.
 • Capítulo 7: Interoperabilidade e rede de comunicacións.
 • Capítulo 8: Interoperabilidade e reutilización.

Ligazón ao Índice da publicación(Abre en nova xanela)

descargar  Máis información en:  Sección Interoperabilidade en PAe

 • Interoperabilidade
 • Leis 39 e 40

Administración Electrónica. Textos legais (2016)

01 outubro 2016

(5ª edición: outubro 2016) Textos legais. nº 11/2016. Separata do Boletín Oficial do Ministerio de Economía e  Facenda. Edición impresa ISBN: 978-84-476-0841-6.- NIPO: 630-16-361-0. (existe tamén libro electrónico)

Contén a seguinte normativa sobre administración electrónica, actualizada a outubro de 2016:

 • Lei 59/2003, do 19 de decembro de firma electrónica.

 • Real Decreto 1671/2009, do 6 de novembro, do Ministerio da Presidencia, polo que se desenvolve parcialmente a Lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos

 • Real Decreto 3/2010, do 8 de xaneiro, polo que se regula o Esquema Nacional de Seguridade no ámbito da Administración Electrónica.

 • Real Decreto 4/2010, do 8 de xaneiro, polo que se regula o Esquema Nacional de Interoperabilidade no ámbito da Administración Electrónica.

 • Real Decreto 1495/2011, do 24 de outubro, polo que se desenvolve a Lei 37/2007, do 16 de novembro, sobre reutilización da información do sector público, para o ámbito do sector público estatal.

 • Orde HAP/566/2013, do 8 de abril, pola que se regula o Rexistro Electrónico Común.

 • Real Decreto 806/2014, do 19 de setembro, sobre organización e instrumentos operativos das tecnoloxías da información e as comunicacións na Administración Xeral do Estado e os seus Organismos Públicos.

 • Artigos relacionados coa materia de administración electrónica da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas e Lei 40/2015, do 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público.

 • Compleméntase con notas ao pé de páxina así como índices sistemático e  analítico por materias para facilitar a súa consulta.

 • Leis 39 e 40
 • Servizos electrónicos

A administración electrónica e o servizo aos cidadáns (2009)

01 febreiro 2009

A administración electrónica e o servizo aos cidadáns: o Ministerio de Economía e Facenda ante os retos da lei 11/2007, de Acceso Electrónico dos Cidadáns aos Servizos Públicos.- 1ª ed . - edición en internet.- Ministerio de Economía e Facenda ; Real Casa da Moeda , febreiro de 2009 . - 1 ficheiro pdf ; 310 p.- (e-publicacións ). - ISBN 978-84-9720-154-4

 • Infraestruturas e servizos comúns
 • Interoperabilidade
 • Seguridade
 • Servizos electrónicos

Facturas electrónicas presentadas ás AAPP a través de FACe [publicación periódica, en liña]

Informe mensual acerca de: Facturas electrónicas presentadas ás AAPP a través de FACe (2015-

01 outubro 2015

Esta publicación electrónica de periodicidade mensual e realízase desde outubro de 2015. Ofrécese cada mes unha publicación en PDF do informe. Os datos deste informe recollen información agregada de todas as facturas recibidas en FACe e dirixidas a todas as Administracións Públicas adheridas ao sistema.

 • Cooperación interadministrativa
 • Empresa
 • Infraestruturas e servizos comúns

Boletín estatístico do persoal ao servizo das Administracións Públicas: BEPSAP [publicación periódica, en liña]

Boletín estatístico do persoal ao servizo das Administracións Públicas. Rexistro Central de Persoal. BEPSAP (xaneiro de 2021)

17 xuño 2021

Elaboración e coordinación de contidos: Subdirección Xeral do Rexistro Central de Persoal do Ministerio de Política Territorial e Función Pública e Secretaría Xeral de Administración Dixital (SGAD) do Ministerio de Asuntos Económicos e Transformación Dixital. Edita: © Ministerio de Política Territorial e Función Pública, [Publicado en xuño de 2021]. 1 PDF de 66 páx. NIPO: 277-19-051-3

 • NOTA: Este boletín (BEPSAP) ten como obxectivo presentar información que facilite o coñecemento dos efectivos de persoal que prestan servizo nas distintas administracións públicas. É de periodicidade semestral. Comezou a publicarse en 1990 polo Rexistro Central de Persoal (RCP)(Abre en nova xanela) . A partir de 2009 unicamente edítase en liña.

 • Co obxectivo de permitir aos interesados explotar directamente a información proporciónase acceso a todos os datos cos que se elabora este Boletín na seguinte ligazón: https://www.mptfp.gob.es/portal/funcionpublica/funcion-publica/rcp/boletin.html (Abre en nova xanela)

 • Cooperación interadministrativa
 • Servizos electrónicos

Boletín estatístico do persoal ao servizo das Administracións Públicas. Rexistro Central de Persoal. BEPSAP (xullo de 2020)

22 decembro 2020

Elaboración e coordinación de contidos: Subdirección Xeral do Rexistro Central de Persoal do Ministerio de Política Territorial e Función Pública e Secretaría Xeral de Administración Dixital (SGAD) do Ministerio de Asuntos Económicos e Transformación Dixital. Edita: © Ministerio de Política Territorial e Función Pública, [Publicado en decembro de 2020]. 1 PDF de 66 páx. NIPO: 277-19-051-3

Boletín estatístico do persoal ao servizo das Administracións Públicas. Rexistro Central de Persoal. BEPSAP (xaneiro de 2020)

16 xuño 2020

Elaboración e coordinación de contidos: Subdirección Xeral do Rexistro Central de Persoal do Ministerio de Política Territorial e Función Pública e Secretaría Xeral de Administración Dixital (SGAD) do Ministerio de Asuntos Económicos e Transformación Dixital. Edita: © Ministerio de Política Territorial e Función Pública.  [Publicado en xuño de 2020]. 1 ficheiro PDF, de 63 páxinas impresas. NIPO: 277-19-051-3

Boletín estatístico do persoal ao servizo das Administracións Públicas. Rexistro Central de Persoal. BEPSAP (xullo 2019)

13 febreiro 2020

Elaboración e coordinación de contidos: Subdirección Xeral do Rexistro Central de Persoal do Ministerio de Política Territorial e Función Pública e Secretaría Xeral de Administración Dixital do Ministerio de Asuntos Económicos e Transformación Dixital.
Edita: © Ministerio de Política Territorial e Función Pública.  [Publicado en febreiro de 2020]. 1 ficheiro PDF (2,89 MB), de 62 páxinas impresas. NIPO: 277-19-051-3

 • NOTA: Nesta edición, o Boletín comezou unha dobre transformación: por unha banda, a súa estrutura de datos adáptase á Lei 40/2015, do 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público; isto implica novidades como a desagregación da información distinguindo os departamentos ministeriais dos seus organismos autónomos, a inclusión das universidades públicas dentro da Administración das Comunidades Autónomas ou a inclusión de novos organismos no sector institucional do Estado. Doutra banda, redúcese a información ofrecida neste documento, á vez que se proporciona acceso por primeira vez a todos os datos cos que se elabora este Boletín, co obxectivo de permitir aos interesados explotar directamente a información do modo que lles resulte máis interesante. Por tanto, a información deste Boletín pode ampliarse na seguinte ligazón: https://www.mptfp.gob.es/portal/funcionpublica/funcion-publica/rcp/boletin.html(Abre en nova xanela)

Boletín estatístico do persoal ao servizo das Administracións Públicas. Rexistro Central de Persoal. BEPSAP (xaneiro 2019)

20 xuño 2019

Elaboración e coordinación de contidos: Subdirección Xeral do Rexistro Central de Persoal e Secretaría Xeral de Administración Dixital (SGAD), do Ministerio de Política Territorial e Función Pública.
Edita: © Ministerio de Política Territorial e Función Pública. Subdirección Xeral de Recursos, Publicacións e  Documentación. [Publicado en xuño de 2019]. 1 ficheiro PDF (4,77 MB), de 110 páxinas impresas. NIPO: 277-19-051-3

Boletín estatístico do persoal ao servizo das Administracións Públicas. Rexistro Central de Persoal. BEPSAP (xullo 2018)

14 decembro 2018

Elaboración e coordinación de contidos: Subdirección Xeral do Rexistro Central de Persoal e Secretaría Xeral de Administración Dixital (SGAD). Edita: © Ministerio de Facenda. S.X.T. Subdirección Xeral de Información, Documentación e Publicacións. Centro de Publicacións. [publicado en decembro de 2018]. 1 ficheiro PDF (3,96 MB), de 110 páxinas impresas. NIPO: 169-18-071-3

Boletín estatístico do persoal ao servizo das Administracións Públicas. Rexistro Central de Persoal. BEPSAP (xaneiro 2018)

26 xullo 2018

Elaboración e coordinación de contidos: Subdirección Xeral do Rexistro Central de Persoal e Secretaría Xeral de Administración Dixital (SGAD). Edita: © Ministerio de Facenda. S.X.T. Subdirección Xeral de Información, Documentación e Publicacións. Centro de Publicacións. [publicado en xullo de 2018]. 1 ficheiro PDF (4,43 MB), de 110 páxinas impresas. NIPO: 169-17-135-1

Boletín estatístico do persoal ao servizo das Administracións Públicas. Rexistro Central de Persoal. BEPSAP (xullo 2017)

29 decembro 2017

Elaboración e coordinación de contidos: Dirección Xeral da Función Pública e Secretaría Xeral de Administración Dixital (SGAD). Edita: © Ministerio de Facenda e Función Pública. S.X.T. Subdirección Xeral de Información, Documentación e Publicacións. Centro de Publicacións. [publicado en decembro de 2017]. 1 ficheiro PDF (4,25 MB), de 110 páxinas impresas. NIPO: 169-17-135-1

Boletín estatístico do persoal ao servizo das Administracións Públicas. Rexistro Central de Persoal. BEPSAP (xaneiro 2017)

01 xullo 2017

Elaboración e coordinación de contidos: División do Rexistro Central de Persoal e Secretaría Xeral de Administración Dixital (SGAD). Edita: © Ministerio de Facenda e Función Pública. S.X.T. Subdirección Xeral de Información, Documentación e Publicacións. Centro de Publicacións. [publicado en xullo de 2017]. 1 ficheiro PDF de 110 páxinas impresas.  NIPO: 169-17-135-1

Boletín estatístico do persoal ao servizo das Administracións Públicas. Rexistro Central de Persoal. BEPSAP (xullo 2016)

01 decembro 2016

Elaboración e coordinación de contidos: Dirección Xeral de Gobernación Pública e Secretaría Xeral de Administración Dixital (SGAD). Edita: Ministerio de Facenda e Función Pública. S.X.T. Subdirección Xeral de Información, Documentación e Publicacións, [publicado en decembro de 2016].- 1 ficheiro PDF de 110 p. impresas.- NIPO: 630-15-159-1

 • NOTA: queda consolido neste PDF  a  corrección e fe de erratas ( marzo de 2017)  que afectaba as táboas (e cadros asociados) 1.1, 1.5, 1.5.1, 1.6.1, 1.7, 1.7.1 e 1.7.2 e epígrafe 2 "Aspectos relevantes da presente edición".