accesskey_mod_content

Organismos públicos vinculados á Administración Xeral do Estado (AGE)

Publicacións seleccionadas de especial interese, editadas ou promovidas desde estes organismos.

 • Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado (BOE)

 • AEVAL

  A Axencia Estatal de Avaliación das Políticas Públicas e a Calidade dos Servizos (AEVAL) disólvese e as súas funcións serán asumidas pola Secretaría de Estado de Función Pública (Real Decreto 769/2017, do 28 de xullo, publicado en BOE 29/07/2017)

 • CENATIC

  Centro Nacional de Referencia de Aplicación das Tecnoloxías da Información e a Comunicación baseadas en fontes abertas (CENATIC), extínguese e a súa actividade será integrada no Ente Público Rede.es (Orde HAP/1816/2013, do 2 de outubro, publicado en BOE: 09/10/2013)

 • Federación Española de Municipios e Provincias (FEMP)

 • Instituto Nacional de Ciberseguridade de España (INCIBE)

 • Instituto Nacional de Estatística (INE)

 • Observatorio Nacional das Telecomunicacións e da Sociedade da Información (ONTSI)