accesskey_mod_content

A Axencia Tributaria empeza a publicar as súas notificacións no Enderezo electrónico Habilitado única

10 setembro 2021

Iníciase o proceso de migración da AEAT á DEHú.

A incorporación da Axencia Estatal de Administración Tributaria ( AEAT ) ao Enderezo electrónico Habilitado Única ( DEHú ) que emite anualmente un volume superior aos 13 millóns de notificacións cunha carga diaria estimada en máis de 120.000 envíos, supón un fito para o sistema que beira duplicar o volume de notificacións e comunicacións que pon a disposición da cidadanía.

Transitoriamente, manteranse para as notificacións da AEAT a vía de posta a disposición no Enderezo electrónico Habilitado accesible a través de http://notificacións.060.es/ http://notificacións.060.es/(Abre en nova xanela) como unha terceira vía adicional á DEHú e á Sede Electrónica da AEAT . Este servizo retirarase proximamente en favor da DEHú, polo que se recomenda aos interesados que dispoñan de sistemas de comparecencia automatizada que o trasladen á DEHú .

A pesar do recente do lanzamento de , DEHÚ durante os últimos meses experimentou un crecemento considerable nos accesos e comparecencias. O número de accesos creceu ata alcanzar máis de 10 millóns de accesos no mes de agosto. Permítea DEHú actualmente que máis de 9.000 Organismos emisores de distintas administracións e organismos públicos, a nivel estatal, autonómico, local, universidades, etc., realicen envíos de notificacións e comunicacións en cuestión de segundos e sen apenas custo asociado. Desde a posta en marcha de recibíronse DEHú máis de 25 millóns de notificacións, cunha media de máis de 1,5 millóns de envíos mensuais. Coa incorporación da AEAT esta cifra estímase que aumentará ata achegarse ao redor dos 3 millóns de envíos mensuais.

Lembramos tamén que para os grandes destinatarios de notificacións administrativas está dispoñible unha interface de comparecencia automatizada que abre a porta a poder integrar a comparecencia e distribución das notificacións  dentro dos sistemas de xestión empresariais.

Pode consultar o detalle das Especificacións técnicas para o acceso como Gran Destinatario(Abre en nova xanela)

Máis información na solución  DEHú  do CTT.

  • Etiquetas contidos
  • Infraestruturas e servizos comúns