accesskey_mod_content

Publicada o nova NTI SICRES4

20 agosto 2021

SICRES4 , a nova versión da Norma Técnica de Interoperabilidade de Modelo de Datos para o intercambio de asentos entre as Entidades Rexistrais, foi publicada para adaptarse ás novas necesidades dos intercambios rexistrais.

O pasado 10 de agosto de 2021 publicouse a nova versión da Norma Técnica de Interoperabilidade de Modelo de Datos para o intercambio de asentos entre as Entidades Rexistrais(Abre en nova xanela) ( SICRES , Sistema de Información Común de Rexistros de Entrada e Saída) que normaliza os intercambios rexistrais entre as oficinas de rexistro para garantir a súa interoperabilidade.

Con esta nova versión, SICRES4 , conséguese a adecuación dos intercambios ás novas necesidades das oficinas de rexistro e favorécese o avance cara a unha tramitación automatizada da documentación intercambiada.

A ata agora vixente NTI SICRES3 foi publicada o 19 de xullo de 2011 e a aprobación posterior de normas como NTI a de Documento Electrónico ou a Lei 39/2015 fixeron que a Norma SICRES3 non se atope plenamente aliñada co marco normativo actual. Así mesmo, tamén debido ao paso do tempo, algúns campos considerados en quedárona SICRES3 obsoletos.

Ademais, a Plataforma SIR e os sistemas de información vinculados a ela han ido evolucionando ao longo destes anos, avanzando cara a sistemas con tramitación cada vez máis automática. A norma SICRES , non só debe amparar esta evolución, senón que debe facilitar que os sistemas involucrados nos intercambios rexistrais continúen mellorando e evolucionando.

Por iso, elaborouse esta nova Norma SICRES4 , para adaptarse ás novas necesidades e incorporar melloras. De entre as súas novidades destacan:

  • Adecuación do segmento de anexos á NTI de Documento Electrónico.
  • Integración do Sistema de Referencia de documentos para a remisión da documentación adxunta, de forma que se libera a carga sobre a Plataforma de Intercambio SIR.
  • Adaptación do modelo para permitir a tramitación automatizada dos asentos rexistrais e a súa documentación anexa.

Actualización de varios campos para dar resposta ás necesidades expresadas polos actores implicados nos intercambios de asentos rexistrais.

Desde a publicación en BOE de SICRES4 SICRES4 establécese un prazo dun ano para que as aplicacións integradas en realicen SIR as súas adaptacións á nova Norma. Durante ese ano convivirán ambas as Normas.

Para garantir a interoperabilidade, a Plataforma SIR contará con tradutores que transformarán as mensaxes dos intercambios rexistrais en función da versión con que traballen orixe e destino.

Máis información na Norma Sicres do CTT

  • Centro de Transferencia de Tecnoloxía
  • Infraestruturas e servizos comúns