accesskey_mod_content

Nova versión instalable de Arquive

07 febreiro 2020

Logo Arquive

Dispoñible, para a súa descarga, a nova versión 1.4 do compoñente instalable de .. Archive

Archive é unha ferramenta para o arquivado definitivo de expedientes e documentos electrónicos, que cumpre co disposto respecto diso no Real Decreto 4/2010, de 8 de xaneiro, polo que se regula o Esquema Nacional de Interoperabilidade.

Os expedientes e documentos serán importados e clasificados dentro de centros de arquivo e series documentais, e pasarán por diversos estados, en función da política de conservación asignada. Seguindo o modelo OAIS de xestión de arquivos, Archive cobre todo o ciclo de vida dos documentos e as súas sucesivas fases de arquivo a longo prazo.

Esta versión do distribuible presenta, como principal novidade a xestión de paquetes de difusión (DIP - Dissemination Information Package). Así mesmo inclúe numerosas melloras na xestión interna dos expedientes electrónicos, nos procesos de conservación das firmas e no rendemento da aplicación.

Poden consultar a sección da aplicación no CTT, onde atoparán o manual de instalación e a información detallada dos cambios. Inclúese, ademais, unha nova guía para a instalación de mediante Archive colectores Docker.

  • Centro de Transferencia de Tecnoloxía
  • Interoperabilidade
Punto de Acceso Xeral
 
Punto de Acceso Xeral