accesskey_mod_content

Posta en produción do Portal de Tradución Automática PTPLATA

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

02 outubro 2018

PTPLATA permite ao usuario traducir textos e ficheiros desde o castelán/español a distintos idiomas, entre eles, os idiomas cooficiais e o inglés.

Este portal utiliza a motor PRATA da Administración Xeral do Estado e o motor MT@EC da Comisión Europea a través do cal se realizan os pedimentos de tradución aos diferentes idiomas da UE de forma transparente. Ambos son sistemas de tradución automática sen revisión ou intervención humana. A calidade das traducións está dentro dos limiares de calidade marcados para este tipo de sistemas de tradución.
 
Toda a información traducida a través deste portal transmitirase a través de redes seguras - rede SARA e rede TESTA.

A identificación para entrar na Plataforma de Tradución Automática realízase a través do CAS e é necesario ter un perfil de Administración Pública rexistrándose no Portal de Administración Electrónica.

Máis información na solución PTPLATA do CTT

  • Centro de Transferencia de Tecnoloxía
  • Infraestruturas e servizos comúns