accesskey_mod_content

Publicouse no Portal de Administración Electrónica o Kit de Integración de FIRe 2.2

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

22 xuño 2018

logo FIRe

FIRe é unha solución que simplifica o uso e realización de firmas electrónicas de usuario ao concentrar nun só compoñente todos os requisitos de creación de firmas baseadas tanto en certificados locais como en certificados na nube
 

O Kit de integración - Sistema FIRe 2.2, subiuse na pestana "Área Descargas" da solución FIRe : https://administracionelectronica.gob.es/ctt/fire/descargas

Entre as melloras que inclúe esta versión, están a seguintes:

Compoñente central:

Compatibilidade con múltiples provedores de firma.
Incorpórase o provedor de sinatura da Fábrica Nacional de Moeda e Timbre para sinatura de funcionarios públicos. Permítese configurar desde as aplicacións cliente a listaxe de provedores que que se desexa mostrar aos usuarios.

Compoñentes ditribuidos:

Obtense como parte do resultado das operacións de firma simple e sinatura de lotes, o nome do provedor utilizado.

Módulo de administración:

Créanse pantallas de xestión de usuarios, altas, baixas, modificación e consulta
Créanse pantallas de xestión de certificados, altas, baixas,modificacións e consulta. Con previsualización do certificado, carga do certificado mediante ficheiro e descarga do certificado en arquivo .cer

No ficheiro "whatsnew.txt" incluído no kit detállanse todas as melloras que incorpora a versión.

Información sobre o novo Provedor de firma CloudID do FNMT

O organismo que queira facer uso en FIRe do servizo CloudID do FNMT-RCM deberá porse en contacto directamente co FNMT-RCM. O CAID non dispón de información relativa ao alta e uso deste servizo.

O correo de contacto para solicitar o alta no servizo CloudID é:

nube.ceres@fnmt.es

As institucións que xa teñan algún tipo de acordo con o FNMT-RCM poderán utilizar tamén esta conta desde o primeiro momento para acceder ao Soporte Técnico de CloudID.

Máis información na Solución FIRe do CTT

  • Identidade e Firma electrónica